Hoppa till huvudinnehållet

Varannan svensk litar inte på Försäkringskassan

Ständiga försämringar och förändringar har sänkt löntagarnas förtroende och tillit till sjukförsäkringen i allmänhet och till Försäkringskassan i synnerhet.

Nästan varannan löntagare uppger att de har ganska litet eller mycket litet förtroende för myndigheten. På den raka frågan ”Rent allmänt, litar du på Försäkringskassan var det endast 55 procent av löntagarna som svarade ja.

Ständiga försämringar och förändringar har sänkt löntagarnas förtroende och tillit till sjukförsäkringen i allmänhet och till Försäkringskassan i synnerhet. Nästan varannan löntagare uppger att de har ganska litet eller mycket litet förtroende för myndigheten. På den raka frågan ”Rent allmänt, litar du på Försäkringskassan var det endast 55 procent av löntagarna som svarade ja.

Mötet med Försäkringskassan väcker även starka känslor. Varannan sjukskriven uppger att de var ängsliga eller oroliga i kontakten med Försäkringskassan. En av tre löntagare har legat sömlösa av oro över att få sin ersättning. Och närmare två av tio har varit rädda för att kontakta Försäkringskassan och för lika många har kontakten slutat i tårar. 

Missnöjet med sjukförsäkringen bör även ses mot löntagarnas förväntningar. Hela nio av tio löntagare tycker det är viktigt att Sverige har en av EU:s bästa sjukförsäkring. För att nå dit kan sex av tio tänka sig att betala mer till sjukförsäkringen om de visste att det gick till en tryggare sjukförsäkring. Varannan vill också se en obligatorisk rehabiliteringsförsäkring.

Varannan tycker inte heller att politikerna engagerar sig tillräckligt i sjukförsäkringsfrågan och sex av tio tycker inte att politikerna tar bristerna i sjukförsäkringen på tillräckligt stort allvar. På frågan vilket politiskt parti anser du har den bästa politiken för en tryggare sjukförsäkring svarar hela 35 procent ”vet ej”. Vänsterpartiet är det parti som flest tycker har den bästa sjukförsäkringspolitiken. Särskilt anmärkningsvärt är att endast 21 procent av löntagarna som är medlemmar i något av LO-förbunden anser att Socialdemokraterna har den bästa sjukförsäkringspolitiken. Även på frågan vilket parti som har den sämsta politiken får svarsalternativet ”vet ej” högst andel, 41 procent. Därefter kommer Moderaterna med 20 procent.

Löntagarnas förväntningar på sjukförsäkringen är både möjliga och önskvärda. Vi är övertygade om att de riksdagspartier som kan skingra löntagarnas tvivel har mycket att vinna i höstens val. Vårt budskap till dessa riksdagspartier är att det är hög tid för en reform som stärker likvärdigheten, rättssäkerheten, inkomstbortfallsskyddet i sjukförsäkringen och ger rätt till rehabilitering. Samt säkerställer en försäkringsmässig finansiering av sjukförsäkringen. Ett sätt att åstadkomma detta är att slopa dagens tio övriga ersättningar vid sjukdom och införa en enda ersättningsform: sjukpenning. Samt inför en obligatorisk rehabiliteringsförsäkring för arbetsgivarna. Sjukpenningförsäkringen bör gälla löntagare oavsett ålder, diagnos eller sjukskrivningstid. Sjukpenningen utbetalas till dess att individen återfår sin arbetsförmåga eller går i ålderspension. Bedömningen av arbetsförmågan kan i likhet med idag prövas vid fasta tidpunkter, parallellt med att ersättningsnivån succesivt sänks från 80 till 65 procent av nettolönen. Ersättningen bör värdesäkras gentemot inkomsterna istället för mot priserna som sker idag. Med en rehabiliteringsförsäkring garanteras löntagarna tillgång till professionell rehabilitering och snabbare återgång i arbete. Samtidigt minimeras arbetsgivarens risk att drabbas av kostnader för sjukfrånvaron. Arbetsgivaren får dessutom värdefullt stöd i genomförandet av sitt rehabiliteringsansvar. För att kompensera arbetsgivaren för rehabiliteringsförsäkringens kostnad bör sjuklöneperioden halveras. Härigenom får vi ett sjukförsäkringssystem som det var tänkt att vara.

Läs rapporten i sin helhet