Hoppa till huvudinnehållet

Välkommen tillbaka!

Forena önskar dig välkommen tillbaka från ledigheten.

Välkommen tillbaka

Att vara ledig i längre perioder är viktigt för vårt välmående eftersom vi inte alltid hinner få återhämtning i vardagen. Därför hoppas vi att just du har haft möjlighet till avkoppling och återhämtning under semestern. Att komma tillbaka till arbetet efter semestern kan kännas tungt, men det finns mängder av tips på sånt som kan göra det lite lättare, här kommer ett axplock:

Var snäll mot dig

Den största fällan är att vi har för höga förväntningar på oss själva när vi kommer tillbaka till arbetet efter att ha varit lediga. Många av oss tror att vi ska vara lika effektiva som innan, men hjärnan har anpassat sig till ett lugnare tempo och behöver värmas upp.

Mjukstarta

Se första veckan som en uppvärmning och fika lite extra med kollegorna. Småprat och samtal med kollegor är viktigt för både fysisk och psykisk återhämtning på jobbet.

Prioritera

Planera och gör en prioritering efter semestern så du undviker känslan av att du måste göra allt på samma gång.

Stämmer påståendena nedan in på dig?

För många resulterar det gränslösa arbetet i att gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut, vilket tyvärr leder till att semester inte nödvändigtvis blir helt arbetsbefriad för alla semesterfirare.

Jag har tagit ledigt från jobbmail och annat jobbrelaterat under semestern
Jag har inte tänkt på hur mycket arbete
jag behöver ta igen efter semestern
Om jag blivit tvungen att jobba under semestern så har jag informerat min chef om det

Stämmer alla påståendena?

Grattis! Vi hoppas det betyder att du har haft en avkopplande ledighet med möjlighet till återhämtning!

Stämmer de inte?

Ta kontakt med din chef, ditt arbetsmiljöombud eller fackliga ombud och berätta om din arbetssituation.

Är din återhämting en facklig fråga?

Ja, det är den. Rätten till återhämtning regleras både i arbetsmiljölagen och arbetstidslagen. Din återhämtning är viktig för både din och dina kollegors arbetsmiljö. En rimlig arbetsbelastning betyder att det är balans mellan krav och resurser, att arbetsuppgifter och förväntade resultat är tydliga och att det finns tid för återhämtning.

Vem har ansvaret för arbetsmiljön?

Enligt lag har arbetsgivaren ansvaret för arbetsmiljön. Lagen säger också att arbetsgivare och anställda ska samverka i arbetsmiljöarbetet. De anställdas representant i det arbetet är arbetsmiljöombudet.

Forena arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor. För oss är en god arbetsmiljö en grundpelare för att försäkringsbranschen fortsättningsvis ska vara både framgångsrik och attraktiv.

Du som anställd kan också påverka arbetsmiljön. Märker du att det finns problem och risker,
eller att det kan göras förbättringar, ska du prata med din närmaste chef om det. Du kan också engagera dig via ett uppdrag som arbetsmiljöombud.