Hoppa till huvudinnehållet

Svenska politiker får underkänt för bristande engagemang i pensionsfrågan

Tre av fyra pensionärer och varannan löntagare tycker inte att politiker engagerar sig tillräckligt i pensionsfrågan.

Tre av fyra pensionärer och knappt två av tre förvärvsarbetande tycker inte att politikerna tar bristerna i pensionssystemet på tillräckligt stort allvar.

Sammanfattning:

  • Åtta av tio svenskar tycker det är viktigt att Sverige har ett av EU:s bästa pensionssystem.
  • Tre av fyra pensionärer och varannan löntagare tycker inte att politiker engagerar sig tillräckligt i pensionsfrågan.
  • Tre av fyra pensionärer och knappt två av tre förvärvsarbetande tycker inte att politikerna tar bristerna i pensionssystemet på tillräckligt stort allvar. 
  • Hela 40 procent av löntagarna är osäkra på vilket som har bäst politik för en trygg pension.
  • Var fjärde pensionär tycker socialdemokraterna har den bästa politiken. 
  • Mer än 40 procent av svenskarna är också osäkra på vilket parti som har sämst politik när det handlar om synen på pensionssystemet.

- Svenska folket vill ha EU:s bästa pensionssystem. Vi står dock fortfarande långt ifrån pallplats enligt Mercer Globel Pension Index. Förra året intog Island första plats, tätt följt av Nederländerna och Danmark, medan Sverige fick nöja sig med en åttonde plats. Sämst av de nordiska länderna. En klar majoritet av svenskarna tycker emellertid inte att politikerna engagerar sig tillräckligt i pensionsfrågan eller tar bristerna i pensionssystemet på tillräckligt stort allvar. På frågan vilket politiskt parti man tycker har den bästa politiken för en trygg pension svarar hela 40 procent av löntagarna vet ej eller osäker. Lika stor andel svarar likadant när det sämsta pensionspartiet ska koras. Dessa svar ska ses mot att pensioner och säkerhetspolitik har dominerat mediautrymmet när denna undersökning genomfördes. Det är uppenbart att de politiska partierna inte når fram till svenska folkets med sitt budskap, säger Håkan Svärdman Samhällspolitisk chef i en kommentar.