Hoppa till huvudinnehållet

Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef

Publicerad

Svenska folket anser att staten bör gynna ett privat pensionssparande

Sex av tio tycker att privat pensionssparande ska gynnas skattemässigt, visar en Novusundersökning utförd på uppdrag av Forena.

Alla som av olika anledningar riskerar att få låg pension måste ha rimliga möjligheter att själva ”spara i kapp”. Det kan exempelvis vara den som jobbat mycket deltid, jobbat utomlands flera år eller invandrat till Sverige. Sedan avdragsrätten slopades 2016 har privat pensionssparande blivit en exklusivitet för företagare och höginkomsttagare. Det är ohållbart.

Forena efterlyser reformer som skapar rättvisa villkor för privat pensionssparande. Staten bör därför uppmuntra ett sådant sparande med finansiella stimulanser. Det är en ståndpunkt som också delas av en stor andel av svenska folket. Sex av tio tycker att privat pensionssparande ska gynnas skattemässigt. I Forenas pensionspolitiska program föreslås att en modell med matchat sparande där staten matchar individens sparinsats till en viss del.

Vi uppmanar regeringen att utreda möjligheten att gynna ett privat pensionssparande som är enkelt att förstå och uppmuntrar till eget ansvarstagande när det gäller sin pension.

Den allmänna pensionen sjunker. Många saknar och ännu fler har en otillräcklig tjänstepension och ännu fler kan förväntas framöver. Exempelvis är det 450 000 anställda som saknar tjänstepension och 500 000 kvinnor som arbetar deltid.

- Traditionellt kan staten använda olika typer av stimulanser för att understödja en utveckling man önskar. Olika typer av premier och skatteavdrag är sådana metoder. Det kan rätt använt understödja en utveckling som är till gagn för hela vårt samhälle. Men det finns också exempel där den samhälleliga effekten är tveksam, säger Forenas samhällspolitiske chef Håkan Svärdman och fortsätter:

- Köp av hushållsnära tjänster premieras frikostigt. I år minskar statens skatteintäkter med 18 miljarder kr för att finansiera husavdragen. Varje person har rätt till ROT och RUT för 75 000 kr/år, men inte en krona i avdrag för sin framtida försörjning som pensionär. Det är helt orimligt.

Forena vill öppna upp för fler lösningar som stärker pensionen:

  1. Individuell insättning på befintliga produkter, ex premie- och tjänstepensionen.
  2. Omvandla förmögenhet/egendom till pension, ex fastighetsvinster till livränta.
  3. Finansiell stimulans för privat pensionsförsäkringssparande, ex matchat sparande.

- Vi skulle med en större möjlighet till privatpensionssparande skapa en ökad trygghet för äldre. Vidare skulle statens försörjningsansvar för äldre avlastas. Och det skulle i slutändan rusta statens finanser för framtiden. De kostnader som staten tar idag får man igen i framtiden genom att den framtida konsumtionen utjämnas, särskilt när andelen äldre ökar och framtidens skatteunderlag för kommuner och regioner stärks, avslutar Håkan Svärdman.