Hoppa till huvudinnehållet

Starkt samband mellan inkomst och livslängd

2021 års dödlighetsundersökning är klar. Olika delar av branschen har hjälpts åt för att ta fram data om förväntad livslängd och dödlighet för olika grupper.

Det har gått sju år sedan försäkringsbranschen gjorde den senaste dödlighetsundersökning. DUS21, som undersökningen kallas, innehåller prognoser om förväntade livslängder för olika grupper av försäkrade. Sådana behövs för att ta fram lämpliga försäkringspremier och försäkringstekniska lösningar.

Flera av branschens stora aktörer har bidragit med sakkunskap, främst i form av aktuariekunnande. Många försäkrings- och tjänstepensionsföretag har dessutom delat med sig av data.

- Det har möjliggjort goda analyser som hela marknaden har behov av och nu kan ta del av, kommenterar Kia Buranakol Issa i ett pressmeddelande.

Hon är aktuarie på branschorganisationen Svensk Försäkring.

DUS21 visar på samband mellan god ekonomi och lång livslängd. De som frivilligt valt försäkring har ofta högre inkomster än andra och dessutom den högsta förväntade livslängden.

Omvänt visar DUS21 att de obligatoriskt försäkrade, det vill säga gruppen som inte aktivt valt tjänstepensionsförsäkring, utan som har den automatiskt som en följd av en anställning, har undersökningens lägsta förväntade livslängd.

Emellan dessa två grupper finns de obligatoriskt försäkrade tjänstemännen. Detta är en grupp som förväntas leva längre än de obligatoriskt försäkrade arbetarna.