Hoppa till huvudinnehållet

Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef

Publicerad

Sju av tio svenskar vill ha insättningsgaranti i premiepensionen

Bedragare ska inte kunna tömma premiepensionskontot – inför en insättningsgaranti

Under åren 2015–2017 uppdagades omfattande ekonomiska oegentligheter i en rad finansbolag som tillhandahöll fonder inom premiepensionssystemet. Totalt förskingrades drygt 1,8 miljarder kronor från premiepensionsspararnas konton.

Pensionsmyndigheten stängde handeln med fonder från bland annat bolagen Allra och Falcon. Skadeståndsprocesserna som Pensionsmyndigheten har drivit gentemot de avstängda fondbolagen har hittills inbringat 388 miljoner, men fortfarande saknas nästan 1,5 miljarder kronor som tillhör de drabbade premiepensionsspararna (se tabell). Dessa skandaler har initierat flera skärpningar i lagstiftningen och regelverket för göra premiepensionssystemet säkrare och förhindra framtida stölder från spararna. Det är utmärkt, men mer behövs. Vi kan inte utesluta att oseriösa aktörer nästlar sig in på premiepensionstorget igen.  Om så sker ska inte pensionsspararna riskera förlora sina pengar igen. 

Tabell 1: Belopp per bolag i miljoner kronor den 19 februari 2021

Fondbolag

Direkt skada och obetalda avgifter

Kompensation

Netto

Falcon

-1 003

337

-666

Optimus

-304

0

-304

Allra

-373

0

-373

GFG

-150

51

-99

Advisor

-11

0

-11

Summa

-1 841

388

-1 453

Källa: Pensionsmyndigheten. Deras uppskattning gjordes 2021-02-19 och är en ögonblicksbild som kan komma att ändras pga valutakurs och ränta.

- Det behövs en insättningsgaranti som säkerställer att spararen får tillbaka de pengar som stod på kontot när det tömdes av grund av bedrägeri, förskingring eller grov oaktsamhet. En insättningsgaranti borde vara ett grundkrav i ett tvingande statligt pensionssystem där fondbolagen godkänns av staten. Skulle en repris av tidigare skandaler upprepas ska givetvis pengarna återkrävas av Pensionsmyndigheten, men enskilda pensionssparare ska inte behöva invänta denna process för att bli skadelös. Istället ska insättningsgarantin träda in och ersätta de förskingrade beloppen, säger Forenas Samhällspolitiske chef Håkan Svärdman och fortsätter:

- Om en sådan insättningsgaranti hade funnit på plats så hade många av de som blev bestulna på sina pensionsbesparingar dels fått tillbaka sina pengar omgående dels inte gått miste om en eventuell värdeutveckling på pengarna: Det sistnämnda har däremot blivit fallet under den långdragna juridiska processen mot de aktuella bolagen. Det är stora värden spararna har förlorat. Om exempelvis en pensionssparare hade 250 000 kronor på sitt premiepensionskonto innan fondbolaget förskingrade pengarna kan den sammanlagda förlusten uppskattas till 412 900 kronor vid utgången av 2020. Beräkningen baseras på antagandet om att kapitalet skulle ha följt den genomsnittliga värdeökningen under åren 2016–2020, avslutar Håkan Svärdman.

Detta visar på nödvändigheten av en insättningsgaranti. Det tycker också sju av tio svenskar visar vår undersökning. Endast 6 procent av de tillfrågade anser att det inte behövs. Vad väntar pensionsgruppen på?