Hoppa till huvudinnehållet

Självkörande bil kräver mindre försäkring

Framtidens bil är självkörande. Tekniken kommer sannolikt att reducera trafikolyckorna rejält.

Det finns de som förutspår att biltillverkarna kommer att försäkra sina fordonsflottor och då kan 80 procent av försäkringsmarknaden utraderas.

Autonoma eller självstyrande bilar finns redan och kommer att bli allt vanligare i framtiden. Dessa bilar bryter inga hastighetsbegränsningar, gör inga vårdslösa omkörningar och påverkas inte av alkohol eller narkotika. Den så kallade mänskliga faktorn, som ligger bakom nästan 90 procent av trafikolyckorna, skulle så gott som elimineras. Och därmed skulle olyckorna bli färre. Det i sin tur påverkar motorförsäkringarna, något försäkringsbranschen diskuterar sedan flera år tillbaka.

Trygg-Hansas motorexpert Mattias Pössl konstaterar att teknikutvecklingen går väldigt fort. Bilar som är utrustade med självkörande system har oftast avancerade aktiva säkerhetssystem som kan hjälpa föraren att undvika kollisioner även i situationer när föraren kör själv. Det mest sannolika, enligt Trygg-Hansa, är att människan även fortsatt måste vara beredd på att ingripa i situationer som bilen inte kan hantera på egen hand.

- Vår farhåga är att föraren kan få en övertro till vad bilen är kapabel till och släppa uppmärksamheten från trafiken, kommenterar Mattias Pössl.

Nyligen släppte konsultbolaget Sollers en rapport om teknikutveckling och dess inverkan på försäkringsbranschen. Sollers anser att det är riktigt att risken för olyckor kommer att minska rejält. Men å andra sidan kommer det att bli dyrare att ersätta en skada vid de få tillfällen då olyckor faktiskt inträffar. En nyckelfråga kommer att vara vem som har tillgång till relevant data om olyckans orsaker. Sollers förutspår att biltillverkarna själva kommer att försäkra sina fordonsflottor och samla data från dem. I ett sådant scenario skulle 80 procent av motorförsäkringsmarknaden kunna försvinna, enligt konsultbolaget.

På Trygg-Hansa anser man att det är för tidigt att vidta någon konkret plan utifrån scenariot att framtidens bilar kommer att vara helt autonoma.

- Det finns ännu inga helt självkörande system för konsumenter på marknaden, säger Mattias Pössl.