Hoppa till huvudinnehållet

Så påverkar kriget branschen

Rysslands krig i Ukraina är en gigantisk kris. Den svenska försäkringsbranschen påverkas på en mängd sätt.

I en värld där alla handlar med alla och investerar kors och tvärs på diverse börser, får ett krig som det Ryssland nu för mot Ukraina stora konsekvenser.

Försäkringsverksamhet är beroende av ekonomiska buffertar och kan vara extra känsligt. Finansinspektionen har undersökt hur 136 försäkringsbolag och tjänstepensionsföretag anser sig drabbas av kriget. Myndigheten drar slutsatsen att den svenska försäkringsbranschen har låg exponering mot Ryssland och Ukraina, både på skuldsidan och på tillgångssidan.

Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen höll i mitten av mars ett anförande i Riksdagens finansutskott där han sade att krigets konsekvenser för den finansiella stabiliteten i Sverige är svårbedömda. Men han noterade också att den svenska finansiella sektorn har relativt små exponeringar mot Ryssland.

”Svenska företag är dessutom mindre fossilberoende än i många EU-länder, vilket gör att näringslivet är mindre sårbart för stigande priser på olja och gas. Sammantaget minskar det risken för kreditförluster i bankernas företagsutlåning”, sade Erik Thedéen.

Finansinspektionen bedömer att likviditeten i storbankerna i nuläget är god och att finansieringsmarknaderna fungerar. Samtidigt som exponeringen bedöms som låg påpekar Finansinspektionen att försäkringsbranschens företag behöver bli bättre på att löpande hålla koll på sin så kallade solvenskvot med tanke på det osäkra marknadsläge som kriget medför.

Folksams vd och koncernchef Ylva Wessén betraktar Rysslands pågående invasion av Ukraina som den allvarligaste geopolitiska händelsen sedan andra världskriget.

”Vi bevakar detta noga, och inte minst hur detta påverkar finansmarknaden. Men Folksam har en mycket stark finansiell ställning och vi kan stå emot avsevärd turbulens”, kommenterar Ylva Wessén i ett pressmeddelande.

I Finansinspektionens granskning framhåller även många försäkringsföretag att det finns en förhöjd risk för cyberangrepp och risk för störningar av olika slag. Sådana angrepp kan riktas mot såväl finanslivet som elförsörjning och internettrafik.

Invasionen 24 februari utlöste en mängd motåtgärder där de svenska försäkrings- och pensionssektorerna är inblandade:

Pensionsmyndigheten beordrade omedelbart köpstopp för Rysslandsfonder på premiepensionens fondtorg.

Sjunde AP-fonden fattade beslutet att sälja samtliga aktier i bolag med hemvist i Ryssland.

För att hjälpa flyktingar från Ukraina och de svenskar som tar emot dem har flera försäkringsbolag utvidgat hemförsäkringarna. Flyktingar medförsäkras kostnadsfritt. Flera försäkringsbolag har skänkt pengar till hjälporganisationer som är aktiva i Ukraina. Det har även Forena gjort. Röda korset får 25 000 kronor och UNHCR lika mycket av fackförbundet.

EU har förtydligat vilka konsekvenser för försäkringsbolag som sanktionerna får mot personer som anses stå nära regimen i Kreml. Innebörden av förtydligandet är ganska enkel: försäkringsbolagen får inte betala ut några pengar till personer som omfattas av sanktionerna.