Hoppa till huvudinnehållet

Christian Sundin, arbetsmiljöexpert

Publicerad

RAMO rycker in där det saknas arbetsmiljöombud

De flesta i försäkringsbranschen företräds av ett arbetsmiljöombud. De jobbar på arbetsplatser där en aktiv samverkan kring arbetsmiljöfrågorna pågår.

Men på vissa företag saknas både ombud och samverkan. Där kan i stället Forenas regionala arbetsmiljöombud, RAMO, göra besök.

Majoriteten av de anställda i försäkringsbranschen har varit med och valt en kollega till arbetsmiljöombud, en person som har rätt till utbildning och har särskilda befogenheter. De flesta företag har ett aktivt och pågående samverkansarbete kring arbetsmiljöfrågorna.

Så ska det vara, enligt arbetsmiljölagen. På företag med mer än fem anställda ska arbetsmiljöombud väljas. På företaget med mer än 25 anställda ska det finnas en aktiv arbetsmiljökommitté.

Tyvärr finns det även företag i branschen där arbetsmiljöombud och arbetsmiljökommitté saknas. Ibland handlar det om bristande kunskaper från ledningens sida – chefer behöver också utbildning i arbetsmiljö; ibland är det en fråga om bristande intresse. Det kan även förekomma ledningsgrupper som är negativt inställda till arbetsmiljöarbete och då är sannolikheten liten att någon av de anställda vill ställa upp som arbetsmiljöombud.

När lokalt arbetsmiljöombud saknas och då det inte förekommer samverkan, kan kollektivavtalstecknande facklig organisation utse så kallat regionalt arbetsmiljöombud, RAMO. I försäkringsbranschen har Forena, som största fackförbund, utsett fem RAMO.

- De har exakt samma befogenheter som ett vanligt arbetsmiljöombud, säger Forenas arbetsmiljöexpert Christian Sundin.

Han exemplifierar:

- RAMO har rätt att begära undersökningar av företagets arbetsmiljö, kräva åtgärder och handlingsplaner samt utredning av kränkande särbehandling. Ytterst kan de lägga skyddsstopp, säger han.

Forena har haft RAMO i tre år och lämnade nyligen en rapport till Tjänstemännens centralorganisation, TCO.

Enligt rapporten är hög arbetsbelastning och stress, både bland chefer och övriga anställda, ett vanligt problem. Orsaken är slimmade organisationer, frånvarande ledarskap, men också att chefer inte får grundläggande utbildning i arbetsmiljö och inte heller den tid som behövs för att arbeta med arbetsmiljön.

Tyvärr hanteras många arbetsmiljörisker inte inom ramen för ett förebyggande arbete, när de enbart är risker. I stället blir hanteringen många gånger reaktiv, det vill säga när ohälsan redan är ett faktum.

Christian Sundin anser dock att man kan se positiva effekter på hur arbetsmiljöfrågorna hanteras i försäkringsbranschen under de tre år som RAMO varit aktiva. Satsningen kommer at fortsätta.

- Vi är måna om att vara med och skapa bra förutsättningar för god arbetsmiljö i hela branschen, säger han.