Hoppa till huvudinnehållet

Öka tryggheten på premiepensionstorget med insättningsgaranti

Två av tre löntagare tycker att det ska finnas en insättningsgaranti i premiepensionen.

Sammanfattning:

Två av tre löntagare tycker att det ska finnas en insättningsgaranti i premiepensionen.

Bland förvärvsarbetande är dubbelt så många positiva än negativa till förslaget om att göra det möjligt att använda försäljningsvinster till privata pensionsförsäkring.

Fyra av tio är osäker på förslaget.

- Forena har drivit kravet på en insättningsgaranti i premiepensionssystemet för att öka tryggheten för pensionsspararna sedan 2019. Hittills har ansvariga politiker i regeringens pensionsgrupp ignorerat behovet, men vi kan nu konstatera att även Pensionsmyndigheten har insett värdet av en sådan trygghetslösning för att en gång för alla skydda pensionsspararna på premiepensionstorget där fondbolagsbedragare har kunnat agerat ganska ostört under många år. Många äldre har bott läge i sin villa eller bostadsrätt och kan därmed antas få betala en avsevärd summa i reavinstskatt om de säljer sin bostad. Därför är det inte förvånande att äldre väljer att bo kvar och istället låter dödsboet betala reavinstskatten. Därmed frigörs inte heller något kapital som skulle kunna användas för den egna försörjningen. För att så ska bli fallet måste villkoren för reavinstskatten ändras så att fler uppmuntras att sälja sin bostad för att förstärka sin försörjning. Det skulle exempelvis kunna ske genom en skattebefrielse under förutsättning att en del av försäljningsvinsten används för att köpa en livränteförsäkring som utbetalas under en minimitid på exempelvis fem eller högst tio år beroende på försäkringstagarens ålder. Vår undersökning visar att det finns ett betydande stöd för ett sådant förslag hos svenska folket, säger Forenas Samhällspolitiske chef  Håkan Svärdman i en kommentar.