Hoppa till huvudinnehållet

Nytt arbetsmiljöavtal klart mellan Forena, FAO och Sacoförbunden

Efter ett drygt års arbete har ett nytt centralt arbetsmiljöavtal träffats mellan Forena, FAO och Sacoförbunden. Avtalet träder i kraft den 1 april 2022.

Idag, den 20 december 2021, har Forena träffat ett nytt, centralt och modernt arbetsmiljöavtal med FAO och Sacoförbunden. Detta är ett resultat av den arbetsgrupp som sedan våren 2020 arbetat med att modernisera och uppdatera det centrala arbetsmiljöavtalet. Avtalet är ett ramavtal som kommer att möjliggöra lokala lösningar.

Avtalet träder i kraft den 1 april 2022 och Forena kommer att återkomma med ytterligare information om avtalets innehåll efter årsskiftet. En utbildning om avtalet kommer att tas fram för Forenas förtroendevalda, det arbetet påbörjas i januari 2022.

Deltagare i arbetsgruppen har varit Kajsa Dahlerus ( Forena), Christian Sundin (Forena),  Annie Koch (FAO), Åsa Nelhans (FAO), Linda Widestedt (FAO), Jacob Broström (Akavia), och Björn Rodriguez (Sveriges Ingenjörer).

Avtalet omfattar inte anställda på Folksam eller LO/TCO rättskydd eftersom de omfattas av ett annat kollektivavtal med en annan motpart. För dem finns ett annat centralt och lokalt arbetsmiljöavtal som är alltjämt gällande.

För ytterligare information kontakta Kajsa Dahlerus, förhandlingschef Forena: 08-791 17 03