Hoppa till huvudinnehållet

Ny försäkringsgivare för vår gruppförsäkring

Forena ser ständigt över vårt erbjudande till dig som medlem. Det är en del i vår vision om att vara det självklara valet för dig som jobbar i branschen.

Under hösten 2021 genomfördes därför, med stöd av en extern konsult, en upphandling av gruppförsäkring. Sex försäkringsbolag bjöds in att delta, och vi fick in flera starka offerter. Upphandlingen resulterade i att Skandia från och med den 1 april blir ny försäkringsgivare för vår gruppförsäkring. Vi hoppas att våra medlemmar kommer att uppleva det som ett attraktivt erbjudande.

För dig som har tecknat en gruppförsäkring innebär det att försäkringarna den 1 april automatiskt kommer att flyttas över från Folksam till Skandia. Det är alltså bara du som har valt att teckna en gruppförsäkring hos Folksam som berörs, annars påverkas du inte. Från den 1 april är det naturligtvis möjligt att ansöka om att teckna de försäkringar som ingår i Forenas gruppavtal med Skandia.

Du som omfattas av Liv-, Sjuk-, Sjukkapital, Diagnos- och/eller Olycksfallsförsäkring via Forena kommer under de närmaste dagarna att få två brev som det är viktigt att du tar del av. Dels ett brev från Skandia som välkomnar dig som kund hos dem, dels ett brev från Folksam med information om att din försäkring hos dem kommer att annulleras.

ÄNNU FÖRMÅNLIGARE

  • Från och med april ingår det en Hälsoförsäkring i vår Sjukförsäkring. Hälsoförsäkringen ger tillgång till förebyggande hjälp och stöd vid risk för sjukskrivning på grund av stress eller psykisk ohälsa.
  • Vår nya gruppförsäkring i Skandia ger ett mer omfattande skydd högre upp i åldrarna och till ett bättre pris än tidigare. Dessutom kan du från april teckna Sjuk- och olycksfallsförsäkring som ger skydd även vid invaliditet på grund av sjukdom. 
  • Du som omfattas av Diagnosförsäkring och är fullt arbetsför får från den 1 april ett ännu starkare skydd. Utöver Diagnosförsäkring får du en Trygghetskapitalförsäkring som innehåller ersättning i form av engångsbelopp vid långvarig arbetsoförmåga.

INFÖR FLYTTEN DEN 1 APRIL

Om du är fullt arbetsför den 1 april behöver du inte göra någonting. Dina försäkringar flyttas automatiskt till Skandia. Är du inte fullt arbetsför kommer dina försäkringar ändå att kunna flyttas, med undantag för Sjukförsäkring och Sjukkapital, men du behöver kontakta Skandia och Folksam.

All information om försäkringarna, med frågor och svar samt kontaktinformation, finns på skandia.se/forena. Där finns även vidare kontaktuppgifter till Skandias kundtjänst.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Har du en Barnförsäkring hos Folksam så kommer den inte att flyttas över till Skandia. Den kommer att vara kvar i Folksam och du behöver inte göra någonting. Du kommer att få ett nytt försäkringsbesked från Folksam.

Om du har en hemförsäkring eller juristförsäkring via Folksam så kommer även de att vara kvar hos Folksam, och Folksam kommer även fortsättningsvis att erbjuda de försäkringarna för Forenas medlemmar.