Hoppa till huvudinnehållet

Naturskador i Sverige för 3,5 miljarder

De senaste sex åren har drygt 80 000 naturskador inträffat i Sverige, uppger Svensk Försäkring. Skadebeloppet uppgick till drygt 3,5 miljarder kronor.

Klimatförändringarnas effekter kommer påverka samhället över lång tid framöver och Svensk Försäkring ser ett ökat behov av att följa konsekvenserna och utvecklingen.

- Vi står inför omfattande konsekvenser av klimatförändringarna i flera hundra år framöver. För att bättre kunna planera inför klimatanpassningsåtgärder är det viktigt att följa utvecklingen av inträffade skador på nationell och lokal nivå. Med det goda försäkringsskydd som idag erbjuds kommer många av dessa skador anmälas på försäkringar. Vår ambition är att kunna redovisa antalet klimatrelaterade skador och dess kostnader nedbrutet på kommunnivå, säger Staffan Moberg, klimatanpassningsexpert på Svensk Försäkring.

Statistiken visar att i Skåne, Västra Götalands och Stockholms län är skadebeloppen som förväntat högst i områden med hög koncentration av boende och annan bebyggelse. 

Kommuner med högst skadebelopp är Norrtälje, Helsingborg och Uppsala kommun.

Under perioden 2015 - 2020 uppstod naturskador främst på grund av storm (55 500 skador) och vatten/översvämningar (18 400 skador). Resterande 6 100 skador orsakades av övriga naturskador såsom ras, skred och erosion men även hagel och snötryck.