Hoppa till huvudinnehållet

Möt den genomsnittlige försäkringstjänstemannen

22 000 svenskar kan titulera sig som försäkringstjänsteman. Mer än hälften är kvinnor, mer än hälften har gått på högskolan, var tionde är chef.

Drygt 22 000 svenskar arbetar som försäkringstjänsteman. Det motsvarar ungefär en halv procent av de anställda på arbetsmarknaden. Branschen har krympt de senaste tio år från nästan 450 försäkringsföretag till 325, skriver branschorganisationen Svensk försäkring i sin aktuella årsrapport. Dock är antalet anställda i stort sett oförändrat.

Så vem är hen då, den typiske försäkringstjänstemannen? Ja till att börja med är det oftare en kvinna än en man. Medan arbetslivet som helhet är väldigt könsuppdelat är försäkringsbranschen dock förhållandevis jämnt bemannad med kvinnor och män, men kvinnorna är i majoritet (54 procent). Trenden pekar mot en utjämning.

Försäkringsbranschen behöver många olika slags yrken för att fungera. Att lönestatistiken innehåller över 70 ”yrkesfamiljer” bär syn för sägen. Men det finns yrken som är vanligare än andra. Drygt en fjärdedel, 29 procent av branschens anställda, arbetar med försäljning, rådgivning eller kundservice. En nästan lika stor andel arbetar med skadorna som uppstår, besiktningar och försäkringsreglering. Drygt en tiondel är sysselsatta med IT. Nästan en tiondel klassas som generalister inom försäkring eller bank. Återstående fjärdedelen har således många olika slags yrkestitlar.

Var tionde tjänsteman har någon slags chefstjänst.

Utbildningsnivån är förhållandevis hög. Av försäkringsbranschens medarbetare hade nästan 54 procent eftergymnasial utbildning 2018, noterar Svensk försäkring. Nära 43 procent hade gymnasial utbildning som högsta nivå, och drygt 3 procent hade förgymnasial utbildning som högsta nivå.