Hoppa till huvudinnehållet

Anders Johansson, förbundsordförande

Publicerad

LAS och trygghetsöverenskommelsen

Den 1 oktober börjar nya regler i lagen om anställningsskydd och andra arbetsrättsliga lagar att tillämpas.

Men arbetsgivaren får också större flexibilitet och mindre kostnader vid uppsägningar. Den nya lagen ger också ökade möjligheter till omställning och kompetensutveckling för anställda genom ett införande av ett särskilt statligt omställningsstudiestöd.

Som en följd av lagändringarna har därför parterna på arbetsmarknaden PTK, LO och Svenskt Näringsliv förhandlat fram något som kallas för Trygghetsöverenskommelsen som ger de anställda än större möjligheter till studier och personlig utveckling än vad lagen föreskriver. Inte minst ekonomiskt ger det bättre möjligheter. 

Branschkoll har frågat Forenas ordförande Anders Johansson hur Forena ser på Trygghetsöverenskommelsen

Vad tycker Forena om Trygghetsöverenskommelsen?

Forena tycker att Trygghetsöverenskommelsen är bra för både företag och anställda. Vi vill ge våra medlemmar de allra bästa förutsättningarna till personlig utveckling och vara rustade för ett arbetsliv som befinner sig i stark förändring och här kommer Trygghetsöverenskommelsen bidra till fler möjligheter. Trygghetsöverenskommelsen ger de anställda än större möjligheter till studier och personlig utveckling än vad lagen föreskriver. Inte minst ekonomiskt ger det bättre möjligheter. 

Varför har vi inte en Trygghetsöverenskommelse i vår bransch?

Vi har från Forenas sida sedan en längre tid tillbaka fört samtal med våra motparter i förhoppningen att ingå i Trygghetsöverenskommelsen. Vi har välkomnat en positiv inställning från vår motpart. Vår förhoppning var att motparterna skulle vara mogna att ingå avtal med oss innan den 1 oktober. Vi har dock inte ännu nått fram till en uppgörelse.

Varför har ni inte nått fram till en uppgörelse?

När Trygghetsöverenskommelsen förhandlade fram mellan PTK och Svenskt Näringsliv ställde man vissa krav om bland annat vilken pensionsplan man ska ha för att ingå i överenskommelsen. Vi har i dagsläget en annan pensionsplan. Det är olyckligt att man ställt upp krav om en viss pensionsplan för att ingå i trygghetsöverenskommelsen. Det är också olyckligt att beskedet om detta kom så sent. Men med detta sagt så är vi från Forena beredda att sätta oss i konstruktiva samtal med våra motparter om att hitta en väg framåt så att vi får Trygghetsöverenskommelsen på plats. Den är viktig för framtiden och attraktiviteten i vår bransch.

Kommer vi att få en Trygghetsöverenskommelse i vår bransch?

Ja, jag är förhoppningsfull. Jag tror att vi från Forenas sida kan hitta lösningar med våra motparter. Våra medlemmar ska ha samma goda omställningsmöjligheter som andra på den svenska arbetsmarknaden. Vi är övertygade om att arbetsgivarna i försäkringsbranschen är av samma tanke. Forena kommer fortsatt att arbeta för att Trygghetsöverenskommelsen ska komma på plats. 

Hur ser läget ut på Folksamsidan?

Vi har en positiv dialog med Fremia. Min förhoppning är också här att vi ska nå fram till en uppgörelse om att införa Trygghetsöverenskommelsen för anställda på Folksam. Hela vår bransch tjänar på att få Trygghetsöverenskommelsen på plats.