Hoppa till huvudinnehållet

LAS och Trygghetsöverenskommelsen

Den 1 oktober börjar nya regler i lag och avtal att gälla. Anledningen är att den så kallade trygghetsöverenskommelsen tas i bruk på arbetsmarknaden.

I korthet innebär trygghetsöverenskommelsen förändringar i lagen om anställningsskydd, ett nytt statligt omställningsstudiestöd och ett nytt huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd. I praktiken innebär trygghetsöverenskommelsen färre otrygga anställningar och större möjlighet till kompetensutveckling mitt i livet. Men arbetsgivaren får också större flexibilitet och mindre kostnader vid uppsägningar.

Det statliga omställningsstudiestödet ger ökade möjligheter till omställning och kompetensutveckling och gäller för alla anställda. Detta kan en ansöka om redan den 1 oktober men dock för studier som påbörjas tidigast 1 januari 2023. 

Som en del av trygghetsöverenskommelsen har parterna på arbetsmarknaden - PTK, LO och Svenskt Näringsliv - förhandlat fram ett nytt huvudavtal som ger anställda än större möjligheter till studier och personlig utveckling än vad det statliga omställningsstudiestödet innebär. Inte minst ekonomiskt ger det bättre möjligheter. 

Forena är positiva till det nya huvudavtalet. Vi vill ge våra medlemmar de allra bästa förutsättningarna till personlig utveckling och vara rustade för ett arbetsliv som befinner sig i stark förändring och här kommer huvudavtalet kunna bidra till fler möjligheter. 

Många arbetsgivare och fackliga organisationer har redan enats om att ansluta sig till huvudavtalet. Vi har från Forenas sida sedan en längre tid tillbaka fört samtal med våra motparter i förhoppningen ansluta oss till huvudavtalet. Vi har välkomnat en positiv inställning i dessa samtal. Vår förhoppning var att de skulle vara mogna att ingå avtal med oss innan den 1 oktober. 

Vi har dock inte ännu nått fram till en uppgörelse. Vi hoppas att arbetsgivarsidan i vår bransch inser fördelarna med att ingå en sådant avtal med oss.

Ska vår bransch förbli attraktiv på den framtida arbetsmarknaden krävs en modern syn på trygghet, utveckling och möjlighet till omställning för våra medlemmar. Huvudavtalet om trygghet, omställning och anställningsskydd är bra för både arbetsgivare och anställda i vår bransch. 

Våra medlemmar ska ha samma goda omställningsmöjligheter som andra på den svenska arbetsmarknaden. Vi är övertygade om att arbetsgivarna i försäkringsbranschen är av samma tanke. Forena kommer fortsatt att arbeta för en anslutning till huvudavtalet.

Mer information hittar du i vår FAQ