Hoppa till huvudinnehållet

Kvinnor jobbar gratis 47 minuter om dagen

Kvinnor jobbar gratis efter klockan 16.13. Det visar den årliga uträkning som görs av Lön hela dagen och som presenteras idag.

Uträkningen utgår från den genomsnittliga löneskillnaden 9,8 procent som översatts till timmar och minuter av en arbetsdag. Runt om i landet varierar den tid som kvinnor arbetar gratis mellan 24 och 93 minuter.

Rörelsen Lön hela dagen samlar fackförbund, politiska kvinnoförbund och kvinnoorganisationer som tillsammans representerar över en miljon svenskar. När rörelsen bildades 2012 fick kvinnor bara fick betalt till klockan 15.51. Löneskillnaden har alltså minskat med 22 minuter på 10 år.

En viktig orsak till att lönerna blivit mer jämställda är att kvinnor blivit mer välutbildade. Idag har över hälften av alla kvinnor eftergymnasial utbildning jämfört med knappt 40 procent av männen. Trots det tjänar kvinnor 3 700 kronor mindre i månaden och 44 400 kronor mindre om året än de lägre utbildade männen.

I år har Lön hela dagen också tagit fram siffror över lönegapet i alla län och över hundra kommuner. Lönegapet är störst i Båstads kommun i Skåne 19,4 procent. Minst är lönegapet i Kristianstad i samma län, 5,1%. (Se bifogad Excel-fil med uppgifter om lönegapet i samtliga län och 113 kommuner.)

- Det är orättvist och ohållbart att kvinnor fortsätter att få lägre lön än män för lika och likvärdigt arbete. Nu krävs politiska åtgärder och jämställda kollektivavtal som ger kvinnor löner som går att leva på och som sluter lönegapet för gott, säger Clara Berglund, generalsekreterare för Sveriges Kvinnolobby som är initiativtagare till samarbetet.

För att öka takten ställer 16.13-rörelsen fyra gemensamma krav:

  • Samma möjlighet till heltidsarbete och trygga anställningsformer.
  • Att även strukturella löneskillnader synliggörs och åtgärdas.
  • Jämställd föräldraförsäkring.
  • Ökad tillsyn och skärpta sanktioner kopplat till kravet på lönekartläggning.

Bakom Lön hela dagen står 16:13-rörelsen:

Sveriges Kvinnolobby (initiativtagare), Akademikerförbundet SSR, BPW Sverige, Centerkvinnorna, Fackförbundet ST, Fastighetsanställdas Förbund, Feministiskt Initiativ, Finansförbundet, FQ Forum – Kvinnor och funktionshinder, Fredrika Bremer Förbundet, Forena – försäkringsfacket, Gröna kvinnor, Handelsanställdas förbund, Hotell- och restaurangfacket, IF Metall, Internationella Kvinnoförbundet (IKF), Kommunal, Kvinnliga Läkares Förening, Kvinnofronten, Kvinnor för fred väst, KvinnorKan, Kvinnor i Svenska kyrkan, Liberala Kvinnor, LO, Lönelotsarna, Miljöpartiets jämställdhets- och mångfaldskommitté, S-kvinnor, Svenska Kvinnors Vänsterförbund, Sveriges Arbetsterapeuter, Sveriges Makalösa Föräldrar, Sveriges universitetslärare och forskare (SULF), TCO, Unizon, Varken hora eller kuvad, Vision, Vårdförbundet, Vänsterpartiets kvinnonätverk, Winnet Sverige, Östersjöfred.

*Beräkningen bygger på Medlingsinstitutets officiella lönestatistik (2020) som visar kvinnors och mäns genomsnittslöner där lönerna är uppräknade till heltid. Uppgifterna för län och kommuner är framtagna av Statistiska centralbyrån för Lön hela dagen. Endast de kommuner där löneskillnaden mellan kvinnor och män är signifikant finns med. För län och kommuner avser uppgifterna 2019. Detta på grund av effekterna av den uppskjutna avtalsrörelsen 2020 som medfört att de nya lönerna för stora grupper på arbetsmarknaden ännu inte har betalts ut och därmed inte kommit med i lönestatistiken.