Hoppa till huvudinnehållet

If ger klimattips till kommunerna

Hur anpassar man sig som kommun bäst till de pågående klimatförändringarna? Det vet försäkringsbolaget If som har tagit fram 10 tips till landets kommuner.

If konstaterar att klimatförändringarna väntas innebära att Sverige blir både varmare och blötare samtidigt som extrema väderhändelser, som översvämningar, skyfall och värmeböljor, kommer att bli allt vanligare.

De tio förslagen presenterades i samband med Stadsutvecklingsdagarna, arrangerat av PR-byrån A Beautiful Soup, som fokuserar på Public Affairs.

Enligt If är insatser i kommunerna oerhört viktiga för att samhället ska lyckas med klimatanpassningsarbetet.

If pekar bland annat på att alla kommuner behöver arbeta långsiktigt och systematiskt med sitt klimatanpassningsarbete, och föreslår att man satsar på att ta fram, en klimatanpassningsplan.

Ibland kan det vara svårt att veta i vilken ände man ska börja och arbetet kan tyckas överväldigande. En klimatanpassningsplan kan hjälpa kommunen att komma igång med arbetet på ett strukturerat sätt och omsätta klimatanpassningsåtgärderna i praktiken, skriver If i ett pressmeddelande.

Det här är samtliga de tio tips som If har formulerat:

  • Ge mandat för att arbeta med klimatanpassning
  • Ta fram en klimatanpassningsplan
  • Analysera tidigare extrema väderhändelser
  • Samarbeta mera och lär av goda exempel
  • Genomför robusta åtgärder med mervärden
  • Låt naturen göra jobbet med grön infrastruktur
  • Förvarningssystem gör att rätt resurser kan sättas in i rätt tid
  • Klimatanpassa kommunens fastigheter
  • Ta ansvar för vattennära lägen
  • Se klimatanpassning som en investering