Hoppa till huvudinnehållet

I 229 av 290 kommuner har kvinnor en pension under fattigdomsgränsen

Vi följer upp hur situationen ser ut i landets samtliga kommuner för alla pensionärer som är födda 1953.

Utöver en sammanställning av pensionärernas konsumtionsutrymme särredovisar vi i en ny rapport även deras totala inkomst efter skatt, total pension efter skatt, samt allmän pension, tjänstepension och privat pension efter skatt. Utifrån dessa inkomstmått rangordnas de tio kommuner med de högsta respektive lägsta inkomsterna.

  • I Perstorp har nyblivna pensionärer den högsta genomsnittliga inkomsten efter skatt i Sverige, medan den lägsta återfinns Malå. 65 380 respektive      16 574 kronor per månad. I Perstorp återfinns också den högsta genomsnittliga inkomsten för manliga pensionärer. Den högsta inkomsten för kvinnliga pensionärer finns i Danderyd. I Övertorneå har männen den lägsta inkomsten (18 167 kronor per månad). En placering som kvinnorna intar i Malå (12 845 kronor per månad).
  • De högsta totala pensionerna efter skatt finns i kommunerna runt Stockholm och Malmö. Nyblivna pensionärer i Danderyd har den högsta totala pensionen (17 943 kronor per månad). Den lägsta totala pensionen har nyblivna pensionärer i Älvdalen (10 489 kronor per månad). I Danderyd har även manliga pensionärer den högsta totala pensionen (23 428 kronor per månad), medan den högsta pensionen bland kvinnliga pensionärer återfinns i Arjeplog (14 926 kronor per månad).  
  • Den lägsta totala pensionen efter skatt i landet har nyblivna pensionärer i Älvdalen. Det gäller både kvinnor och män (9 442 respektive 11 208 kronor per månad). Trots att den högsta inkomsten efter skatt bland nyblivna pensionärer noterades i Perstorp har kommunen samtidigt en av landets lägsta pensioner. Förklaringen är att enstaka pensionärer i kommunen har mycket höga inkomster från arbete, företagande och kapital.
  • I 229 av landets 290 kommuner har nyblivna kvinnliga pensionärer i genomsnitt en total pension efter skatt som understiger gränsen för låg ekonomisk standard (13 090 kronor per månad i 2019 års priser efter skatt), ofta kallad fattigdomsgräns. I 15 kommuner understiger den totala pensionen för män den gränsen.
  • Högst allmän pension efter skatt har nyblivna pensionärer i Norsjö (9 746 kronor per månad). I Piteå har männen den högsta allmänna pensionen (10 598 kronor per månad) och norröver i Arjeplog gäller det samma för kvinnorna (9 457 kronor per månad). Nykvarn är den enda kommun i landets storstadsregioner som återfinns bland de tio kommuner med de högsta allmänna pensionerna. Däremot återfinns fler storstadskommuner bland de tio kommuner som har de lägsta allmänna pensionerna. Däribland Danderyd och Lidingö. Lägst allmän pension har pensionärerna i Strömstad (6 440 kronor per månad). Det gäller även kvinnorna i kommunen (6 011 kronor per månad), medan den lägsta allmänna pensionen bland män finns i Älvdalen (6 772 kronor per månad)
  • En nybliven ensamstående pensionär i Vellinge har mest kvar av den totala pensionen inklusive bostadstillägg till övrig konsumtion så som nöjen och oförutsedda utgifter (6 414 kronor per månad).
  • I kommunerna där pensionärerna har mest kvar av pensionen har männen i regel dubbelt så mycket som kvinnorna. Medan skillnaden är mellan könen är dramatiskt mycket större i kommunerna där de ekonomiska marginalerna är som sämst. Minst kvar till övrig konsumtion har nyblivna ensamstående pensionärer i Älvdalen (179 kronor per månad). I den kommunen har männen det lägsta konsumtionsutrymmet (904 kronor per månad). Den genomsnittliga ensamstående kvinnan i Strömstad har emellertid inget över av pensionen, utan går back med 1 040 kronor per månad.
  • I 116 kommuner har den genomsnittliga kvinnliga ensamstående pensionären mindre än 50 kronor per dag över för nöjen och oförutsedda utgifter. Endast i fem kommuner har ensamstående män en motsvarande situation.

-  Vår rangordning baseras på var pensionärer i landets kommuner har mest respektive minst i inkomst och pension efter skatt samt hur mycket de har kvar efter att nödvändiga kostnader och hyran är betald. Vi kan inte dra några generella slutsatser om pensionärernas ekonomiska vardag ifall vi endast utgår från deras sammanlagda inkomst efter skatt, som utöver pension består av inkomster från arbete, företagande, kapital och bidrag. Det visar inte minst Perstorps kommun som toppar listan för Sveriges mest förmögna pensionärer, samtidigt som kommunen kvalar in på listan över kommuner med de lägsta pensionerna och minst kvar till oförutsedda utgifter och nöjen. Kontrasten beror på att det bor enstaka pensionärer i kommunen med mycket höga arbets- och kapitalinkomster som kraftigt höjer den genomsnittliga inkomsten, säger Håkan Svärdman Forenas samhällspolitiske chef och fortsätter:

- Vår rangordning av kommuner avslöjar förfärligt stora skillnaden mellan kvinnor och män. I hela 229 av landets 290 kommuner har kvinnor i genomsnitt en total pension som ligger under fattigdomsgränsen. Endast i 15 kommuner understiger männens pension denna gräns. Det är djupt beklämmande att en majoritet av landets kvinnor, mer än 100 år efter att det allmänna pensionssystemet och lika rösträtt för båda könen infördes, fortfarande är beroende av att leva tillsammans med en man eller bidrag för att kunna skaffa sig skäliga ekonomiska levnadsvillkor. Sverige måste kunna bättre!

Läs Pensionslistan för Sveriges kommuner i sin helhet