Hoppa till huvudinnehållet

Hej Hanna Wallinder, ny utredare på Forena!

Hanna Wallinder är ny utredare på Forena sedan lite drygt en månad tillbaka. Vi pratade lite med Hanna om vad hon ska jobba med och vilka frågor hon ska bevaka.

Berätta, vad ska du jobba med?
Jag ska vara med och utveckla Forenas opinions- och utredningsarbete. Det känns väldigt spännande. Jag kan konstatera att det är en tid när försäkringsbranschen står för många utmaningar. Förbundet har mycket erfarenhet och kunskap som blir viktig att förmedla för att bidra till utvecklingen.

Vilka frågor ska du bevaka för Forenas räkning?
Jag ska förstärka Forenas arbete med policyutveckling och påverkan nationellt. Men jag ska också stärka upp förbundets internationella samarbeten med fokus på Norden och EU. Min ambition är också att förbundets branschbevakning på sikt (i högre grad) ska kunna ta sin utgångspunkt från förbundets förtroendevalda, bland annat från personalrepresentanter i försäkringsbolagens styrelser eller förtroendevalda som verkar i de europeiska företagsråden.

Hur mycket funderade du på försäkringsbranschen för några år sedan jämfört med idag?
Ganska lite på sak- och livförsäkringar, men det beror helt klart på hur branschen definieras. Jag kommer senast från Arbetsförmedlingen där jag dagligen arbetat med arbetslöshetsförsäkringen, aktivitetsstödet och utvecklingsersättning vid kontrollfunktionen. Numera tänker jag nog på försäkringsbranschen och de massiva regelverken mest hela tiden😊

Vilken fråga tror du kommer dominera i försäkringsbranschen om tio år?
Den ökade tillgång till data, datadriven innovation och hållbarhet som grund för nya affärer och samarbeten. Och hur detta påverkar konsumentskydd. Men också de anställda och Forenas medlemmar.

Jag hoppas såklart att branschen kommer att diskutera hur bolagen på ett utomordentligt sätt tagit tillvara all erfarenhet och nuvarande kompetens som finns ute på arbetsplatserna genom strategiska utbildningssatsningar och goda arbetsmiljöer. Konkurrensfördelar som bidragit till att den svenska försäkringsbranschen stärkt sina erbjudanden och måhända tagit sig mer utanför Sverige. Jag hoppas också att det finns ett gemensamt ramverk för mer sociala investeringar som hela branschen står bakom för att tillsammans bidra till mer hållbara samhällen.

Vad tror du att du mest kommer tillföra Forena?
Jag har en gedigen facklig bakgrund sedan tidigare och har bred erfarenhet av olika branscher och samhällsnivåer. Jag hoppas kunna bidra till att Forena som förbund fortsätter utveckla sin politik och till att förbundets röster hörs ännu mer både nationellt och i våra internationella samarbeten.