Hoppa till huvudinnehållet

Hilma Björk, statistiker och utredare

Publicerad

God löneutveckling i försäkringsbranschen

Fackförbundet Forenas medlemmar har fått mer i lönekuvertet. Den genomsnittliga lönen höjdes med 1 600 kronor mellan 2020 och 2021, en ökning med 3,9 procent.

Men samtidigt är lönegapet mellan kvinnor och män oförändrat. I försäkringsbranschen samarbetar parterna om lönestatistiken. Den senaste insamlingen av statistik gjordes hösten 2021 och nu har Forena analyserat statistiken för sina medlemmar.

- Löneutveckling för identiska individer som inte bytt tjänst var exceptionellt bra mellan 2020 och 2021, säger Hilma Björk som är statistiker och utredare på Forenas kansli.

För de som bytt befattning eller anställning har utvecklingen varit ännu bättre, vilket brukar vara fallet. Rörlighet på arbetsmarknaden lönar sig bättre än att stanna länge kvar hos samma arbetsgivare.

Medellönen för Forenamedlemmar vid senaste insamlingen hösten 2021 var 42 800 kronor vilket är 1 600 kronor mer än året innan och en ökning med 3,9 procent.

I insamlingen deltar de arbetsgivare i försäkringsbranschen som har kollektivavtal, bland annat alla ”de fem stora”: Trygg-Hansa, Skandia, If, Folksam och Länsförsäkringar.

Men medan lönerna ökar står löneskillnaden mellan kvinnor och män still och stampar, påpekar Hilma Björk. Kvinnor tjänar 86 procent av männens löner om man räknar om deltider till heltid.

- Den främsta anledningen till det så kallade lönegapet är att kvinnor och män jobbar med olika saker, säger Hilma Björk.

Väger man in denna faktor samt chefsskap, ålder och arbetsgivare blir den kvarstående oförklarade skillnaden 2,1 procent. Det kan låta lite: för hela arbetsmarknaden är den oförklarade skillnaden 4,4 procent, enligt Medlingsinstitutet. Men Hilma Björk påminner om att myndigheten har uttalat att alla skillnader över 1 procent innebär strukturella fel.

Forena avser att titta ytterligare på kvinnors och mäns olika yrkesval i försäkringsbranschen, säger hon.

- Kanske finns det något som Forena kan göra för att hjälpa företagen att synliggöra de hinder som gör att vissa tjänster fortsätter vara kraftigt kvinno- respektive mansdominerade.

Försäkringsbranschen som helhet är kvinnodominerad, 54 procent, en siffra som står sig över tid. Kvinnors andel av cheferna är 47 procent. Insamlingen skedde hösten 2021. Lönestatistiken blev tillgänglig för Forenas medlemmar i mars via förbundets hemsida.

Fakta:

Medellön i några vanliga yrken:

  • Skadearbete sak 35 700 kronor
  • Kundservice/innesäljare 32 000 kronor
  • Skadearbete person 37 500 kronor
  • Rådgivare bank 39 100 kronor
  • Generell försäkringsadministration 36 200 kronor

(gäller medlemmar i Forena)