Hoppa till huvudinnehållet

Frågor om återgång till kontoret?

Försäkringsbranschen planerar för återgång till kontoren. Då är det viktigt att arbetsmiljön känns trygg. Forena ger svar på vanliga frågor och svar.

Här följer en sammanställing med vanliga frågor och svar om återgången, du är alltid välkommen att kontakta vår rådgivning om du har ytterligare funderingar.

Min arbetsgivare har börjat planera för återgång till kontoret efter många månaders hemarbete. Är det verkligen en rimlig åtgärd med tanke på att coronasmittan fortfarande finns där ute och hemarbetet fungerat utmärkt?

Från den 29 september tar Folkhälsomyndigheten bort den allmänna rekommendationen att de som kan ska jobba hemifrån. Därmed anser myndigheten att en successiv återgång till arbetsplatsen kan inledas. Det är din arbetsgivare som ytterst bestämmer var arbete ska utföras. Men arbetsmiljölagen gäller fullt ut. Det innebär att en förändring av den här karaktären ska riskbedömas. Möjliga risker och konsekvenser av hur arbetet organiseras, ska riskbedömas i samverkan med arbetsmiljöombuden som ni har valt att företräda er. Med andra ord förväntas synpunkterna från arbetstagarrepresentanterna vägas in när arbetsgivaren beslutar om formerna för återgång. Folkhälsomyndigheten rekommenderar en successiv återgång, eftersom smittspridning allt jämt förekommer. Det är inte uteslutet att rekommendationen om hemarbete kommer tillbaka om smittspridningsläget skulle förvärras.

Kan arbetsgivaren besluta om återgång från den ena dagen till den andra, eller måste förändringen planeras?

Det ska vara en planerad återgång, inte något improviserat. En förändring av den här karaktären ska riskbedömas i samverkan med arbetsmiljöombuden som ni har valt att företräda er. Med andra ord förväntas synpunkterna från arbetstagarrepresentanterna vägas in när arbetsgivaren beslutar om formerna för återgång. Förändringen ska inte komma som en överraskning. Alla berörda medarbetare ska ha fått fullgod information i förväg.

Hemarbetet under pandemin har fungerat jättebra. Det tycks i alla fall vara den allmänna uppfattningen på min arbetsplats. Många säger till och med att de arbetar effektivare. Varför ska vi då återgå till arbete på kontoret?

Det är en fråga som i första hand din arbetsgivare måste besvara. Det finns många undersökningar om självskattad effektivitet vid hemarbete. Ofta visar dessa att en majoritet trivs med arbete hemifrån, känner mindre stress och får mer gjort. För en andel av de svarande är det dock tvärtom. De saknar kollegerna, arbete i grupp och har kanske dåliga förutsättningar för arbete hemmavid. Samtidigt finns farhågor att pandemins hemarbete har inverkat menligt på intern kommunikation, informationssäkerhet, företagskultur, samarbetsförmåga och kollektiv kreativitet samt på introduktion av nyanställda.

Kan arbetsgivaren tvinga mig tillbaka till arbetsplatsen trots att jag tillhör en riskgrupp?

Som anställd förväntas du stå till arbetsgivarens förfogande. Ytterst är det arbetsgivaren som bestämmer om du får jobba hemifrån eller måste komma in till arbetsplatsen. Men Forena anser att arbetsgivaren bör öppna för dialog om det föreligger särskilda hälsoskäl, som kan styrkas med läkarintyg. I sådana fall bör arbetsgivaren, som en del av arbetsmiljöansvaret, sträva efter att beakta dina specifika förutsättningar. Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivaren måste anpassa arbetsmiljön utifrån arbetstagarens förutsättningar i fysiskt och psykiskt hänseende.

Kan arbetsgivaren tvinga mig att vaccinera mig?

Det korta svaret är nej, arbetsgivaren kan inte vaccinera dig mot din vilja och torde inte heller kunna säga upp dig för att du saknar skyddande vaccin. Du är inte ens skyldig att svara på frågan huruvida du är vaccinerad eller ej. Sannolikt har en del personer avstått från vaccin av religiösa skäl eller medicinska skäl. En arbetsgivare som på ett eller annat sätt särbehandlar sådana arbetstagare, riskerar att bryta mot diskrimineringslagen som förbjuder missgynnande på grund av trosuppfattning eller funktionsnedsättning. Men det finns inte mycket vägledning att hämta inom rättspraxis på det här området.

Jag måste åka kollektivt. Kan arbetsgivaren garantera att jag inte smittas på bussen/tunnelbanan/tåget?

Nej, kollektivtrafiken är en miljö som arbetsgivaren inte har någon kontroll över. Och det kan man inte heller begära. Om det är så att du måste åka kollektivt för att ta dig till arbetsplatsen är det å andra sidan ingenting som din arbetsgivare kan hållas ansvarig för. Fundera kring om det går att välja andra tider än rusningstrafik. Finns det åtgärder som höjer säkerheten, typ andningsskydd och visir? Kan andra färdsätt vara tillgängliga?

Coronaviruset finns kvar. Vilka åtgärder i arbetsmiljön behöver arbetsgivaren vidta?

Enligt arbetsmiljölagen måste arbetsgivaren vidta alla de åtgärder som är nödvändiga för att arbetstagarna inte ska drabbas av olycksfall eller sjukdom. När det gäller virussmitta måste arbetsgivaren göra vad den kan för att de anställda ska kunna hålla avstånd till varandra, hålla god handhygien samt stanna hemma vid symptom. Om du upplever att din arbetsgivare inte gjort tillräckligt för att upprätthålla en god säkerhet, prata med din chef eller med ditt arbetsmiljöombud.

Jag har arbetat hemifrån i 1,5 år och har tagit hem stol och bord från arbetet. Ska jag fortsätta arbeta hemifrån?

Det beror på vilka instruktioner du får. Ytterst är det arbetsgivaren som bestämmer var du ska utföra arbetet. Om det nu är generell återgång till kontoret som gäller, ska stol och bord sannolikt återbördas dit. Om arbetsgivaren bekostade transporten hem till dig, bör sannolikt samma arrangemang gälla i andra riktningen.

Jag är fortfarande rädd och vill inte gå till kontoret. Vad ska jag göra?

Förklara för din chef hur du känner. Kanske kan dialogen leda till åtgärder som gör att du känner dig tryggare. Om du upplever att kontakten med chefen är dålig, kan det vara en bra idé att ha arbetsmiljöombudet med sig.

Varför ska vissa få jobba hemifrån och andra inte?

Om din arbetsgivare har beslutat det, bör den kunna förklara bakgrunden till beslutet. Det kan finnas enskilda kolleger som av hälsoskäl får fortsätta arbeta hemifrån. I sådana fall kan arbetsgivaren inte diskutera detaljer på individnivå, med tanke på skyddet för den personliga integriteten.

Det verkar som att vissa kommer att få fortsätta arbeta hemifrån, medan vi andra förväntas komma tillbaka till kontoret. Jag oroar mig för att vi i den senare gruppen blir ett b-lag som får göra alla praktiska uppgifter som hör till det fysiska kontoret.

Det är väl ingen orimlig farhåga. Om den skulle besannas är det viktigt att problemen lyfts med chefen. Att vissa särbehandlas på så vis att de får fortsätta jobba hemifrån kan ha att göra med att pandemin inte är över och att de eventuellt har medicinska skäl.

Jag har flyttat och fått längre till jobbet… kan jag få arbeta mer hemifrån?

Prata med din chef. Kanske kan ni nå ett samförstånd, men ytterst bestämmer arbetsgivaren var arbete ska utföras. Det faktum att du bytt hemadress under pandemin är inte något som i sig självt stärker din rätt att jobba hemifrån.

Jag trivs bättre med digitala möten än fysiska. Måste jag närvara om jag blir kallad till ett fysiskt möte eller kan jag begära att få vara med digitalt?

Framför detta till din chef som förhoppningsvis är lyhörd. Kanske är det även lämpligt att lyfta frågan i den bredare arbetsgruppen. Kanske kan ni hitta samförstånd kring mötesformerna. Det finns ju en chans här att anamma positiva beteenden och mönster som utvecklats under pandemin. Och det är inte uteslutet att flera andra, liksom du, upplever det som konstigt att återgå till enbart fysiska möten. Men om din chef framhärdar om att du behöver vara med fysiskt på möten, bör du infinna dig.

Jag har tagit på mig extra arbetsuppgifter under pandemin eftersom tid frigjorts då jag jobbat hemifrån. Kan jag frånsäga mig dem när vi ska återgå till att vara på plats fysiskt?

Detta är en fråga som det är viktigt att du lyfter med din chef. Ytterst är det naturligtvis chefen som bestämmer vilka arbetsuppgifter du ska utföra, respektive vilka du ska befrias ifrån. Men din input är viktig. Och du har alltid rätt till balans vad gäller arbetsbelastningen. Om du får för mycket att göra bör du genast meddela din chef. Om denne inte är lyhörd bör du koppla in arbetsmiljöombudet.

Jag började på mitt jobb mitt under pandemin och har aldrig träffat de flesta av mina kollegor. Hur ska jag tänka och agera för att bli en del i gänget?

Många är i samma läge som du. Som nyanställd har du rätt till en introduktion till arbetsuppgifter och rutiner. När det gäller det sociala kan det vara så att arbetsgivaren planerar någon aktivitet. Tala med din chef om dina behov.

Mer information

Lyssna på Forenas arbetsmiljöexpert Christian Sundin som intervjuas om återgången i Aftonbladet Daily

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.