Hoppa till huvudinnehållet

Försäkringsskyddet vid överfall inom hemmet som drabbar kvinnor måste förbättras

År 2021 begicks 81 procent av anmälda misshandelsbrott mot vuxna kvinnor av en bekant person.

Hälften av brotten mot vuxna kvinnor utfördes inomhus, det vill säga ungefär 12 000 brott årligen. Våld i nära relation, och i synnerhet mäns våld mot kvinnor, är ett mycket stort samhällsproblem. Det är det i särklass tydligaste uttrycket för bristande jämställdhet mellan kvinnor och män. Trots detta tillämpar de flesta försäkringbolag i regel villkor som innebär att överfallsskyddet som ingår i deras hemförsäkring inte gäller ifall gärningspersonen tillhör den försäkrade kretsen. Denna princip innebär att överfallsskyddet inte gäller om gärningsperson och offer tillhör samma hushåll.I praktiken innebär det att försäkringsskyddet vid överfall inom hemmet och vid våld i nära relationer, som i högre grad drabbar kvinnor, i praktiken är obefintligt. Därmed också den ekonomiska ersättningen som skulle kunna komma kvinnor till del. Forena menar att principen är förlegad och att det är hög tid för branschen att ändra den nuvarande hållningen.

Att en förändring behövs bekräftas av Forenas Novusundersökning om svenska folkets syn på överfallsskyddet. Resultaten visar att:

  • 75 procent tror att hemförsäkringen täcker överfall i hemmet eller att den ger samma skydd oavsett om överfallet begås i eller utanför hemmet
  • 80 procent tycker att fler försäkringsbolag ska erbjuda skydd för våld i nära relation.
  • 20 procent kan tänka sig att byta försäkringsbolag för att få en hemförsäkring där våld i nära relation ingår i överfallsskyddet
  • 35 procent är positiv till att lagstifta för att uppnå jämställdhet i överfallsskyddet

En översikt av de tretton ledande försäkringsbolagen visar vidare att: Majoriteten av försäkringsbolagen har kvar principen om undantaget i överfallsskyddet Tio av tretton försäkringsbolag erbjuder inget ytterligare akut skydd i överfallsskyddet Forena har en förhoppning är att fler bolag ansluter sig till diskussionen och att branschen ställer sig bakom ett modernt och jämställt ramverk för överfallsskyddets utformning. Forena bidrar gärna i ett sådant arbete. Det bör vara en utformning med ett skydd där kvinnor och män kan förvänta sig likvärdig ersättning från sin hemförsäkring och där branschen är en del av lösningen på ett av våra största samhällsproblem. Det finns inga ursäkter att fortsätta tillämpa förlegade värderingar. Forena vill att försäkringsbranschen omvärderar hur man ser på undantaget i hemförsäkringen och moderniserar den nuvarande principen i överfallsskyddet. Forena förväntar sig: Att försäkringsbolag som inte tagit bort undantaget i överfallsskyddet gör det omgående Att försäkringsbolagen kommer överens om en branschgemensam praxis för ett utökat skydd i hemförsäkringen vid våld i nära relation Att försäkringsbolagen säkerställer att kvinnor och män får ut samma ekonomiska resurser från överfallsskyddet, för att kompensera det faktum att kvinnor idag betalar likvärdig premie som män utan att ha rätt till motsvarande ersättning.

- Våldet i nära relationer är en fråga som debatterats livligt under senare tid. Det är oerhört välkommet att frågan uppmärksammas och hamnar högt upp på den offentliga dagordningen. I den rapport som fackförbundet Forena presenterar idag menar vi att svenska försäkringsbolag skulle kunna göra mer i denna fråga. Idag är det tyvärr så hos en del försäkringsbolag att överfallsskyddet i hemförsäkringen inte gäller om gärningsperson och försäkrad ingår i samma hushåll. Detta är inte acceptabelt. Nu behöver hela försäkringsbranschen åtgärda detta och skyndsamt ser till att vi får ett jämställt och modernt ramverk anpassat till hur verkligheten ser ut, säger Förbundsordförande Anders Johansson

Läs rapporten i sin helhet