Hoppa till huvudinnehållet

Försäkringsbranschen – trenderna samlade på ett ställe

Behöver du snabbt få koll på försäkringsbranschen? Då ska du läsa Svensk Försäkrings senaste årsrapport som på knappt 30 sidor samlar trenderna på ett ställe.

I början av maj publicerade branschorganisationen Svensk Försäkring sin årsrapport som ger god överblick. Här finns fakta för den vetgirige. Fordonsförsäkringar är mycket vanliga, kan man läsa. Vid slutet av 2020 fanns drygt 5,1 miljoner försäkrade personbilar och drygt 3,1 miljoner andra försäkrade motorfordon.

Nästan alla boende i Sverige har en hemförsäkring, konstaterar Svensk Försäkring, men inte riktigt alla. Ca 400 000 personer står utan detta försäkringsskydd – främst i gruppen utrikesfödda män. Under 2020 uppgick antalet hemförsäkringar till nästan 3,4 miljoner och antalet villahemförsäkringar till nästan 1,8 miljoner. Sammantaget fanns drygt 14,2 miljoner egendomsförsäkringar 2020.

Landets 10 miljoner invånare har 26 miljoner sjuk-, barn- och olycksfallsförsäkringar. Det kan låta mycket för en befolkning på tio miljoner människor, men man kan ju ha flera försäkringar av detta slag. Dessa försäkringar har ökat i antal de senaste tio åren, men ökningen verkar ha planat ut sedan 2017.

En tydlig trend som Svensk försäkring noterar är att allt fler har en sjukvårdsförsäkring, detta trots en utbyggd skattefinansierad sjukvård i hela landet. Nästan 700 000 personer har denna typ av försäkring som ofta innehåller sjukvårdsrådgivning, vårdplanering och specialistvård samt rehabilitering. Däremot ingår inte akutvård eller intensivvård.

De senaste tio åren har skadeersättningarna som försäkringsbolagen betalar ut ökat från ca 50 miljarder kronor till nästan 69 miljarder kronor. Trafiken och skador på motorfordon stod för en dryg fjärdedel av dessa utgifter. Hem- och villa, sjuk- och olycksfall samt företag och fastigheter är områden som har ungefär lika stora delar av skadeersättningarna: 14, 17 respektive 15 procent.

Svensk försäkring har tittat särskilt på naturskadorna de senaste 20 åren. Det är skador till följd av storm, regn, jordskred, bergras, lavin, jordskalv, snötryck eller hagel. Antalet naturskador varierar stort år för år. Ett särskilt allvarligt år var 2005 då stormen Gudrun fällde över 75 miljoner kubikmeter skog.

Branschorganisationen Svensk Försäkring består har ett femtiotal försäkringsföretag. Tillsammans svarar dessa för mer än 90 procent av den svenska försäkringsmarknaden.