Hoppa till huvudinnehållet

Forenas stipendium till Isabelle Hedanius och Sandra Eriksson

Vinnarna av Forenas uppsatsstipendium 2023 heter Isabelle Hedanius och Sandra Eriksson!

Grattis till er uppsats! Den heter ”Digitaliseringsinitiativ från dotterbolag inom multinationella företag” – vad handlar den om?

- Den handlar om just digitalisering inom försäkringsbranschen, där digitaliseringens framfart har varit påtaglig i Norden. Särskilt de senaste årtiondena med allt fler digitala plattformar som har förändrat marknadens förväntningar och efterfrågan på digitala lösningar.

- Det är en utveckling som andra länder inte har följt med på till samma grad, vilket leder till att ett uppfattningsgap kan uppstå där man kan möta motsättningar inom ett multinationellt företag vars huvudkontor är verksamt utanför Norden.

- Däremot kan vi se att dotterbolagen, som verkar på den nordiska marknaden, ser tydligt ett ökat behov av att kunna tillfredsställa marknadens efterfrågan på digitala lösningar som förenklar och effektiviserar kommunikationen mellan företaget och kunden.

Varför är ämnet ni skriver om viktigt för försäkringsbranschen?

- Därför att försäkringsbolag ingår oftast i koncerner med moderbolag och dotterbolag som organisationsuppbyggnad. I ett multinationellt företag representerar dotterbolagen företagets informationskanal då de kan fånga upp nya möjligheter från kundernas efterfrågan och omvandla dessa till initiativ som leder till nya projekt som kan pådriva utvecklingen både hos dotterbolaget men också till att spridas vertikalt och lateralt i organisationen.

- Det är också viktigt eftersom digitaliseringsprojekt kan medföra omvälvande förändringar i ett företags operationella drift. Det kan ha stor påverkan på dotterbolaget men också på det multinationella företaget i sin helhet.

- Man väljer oftast försäkringar på lång sikt, men samhället och framförallt teknologin hinner utvecklas mycket under tiden man har försäkringen. Traditionella företag inom försäkringsbranschen måste därför hantera omställningen för att behålla sina kunder och marknadsandelar.

Har ni själva någon koppling till försäkringsbranschen?

Isabelle:

- Jag jobbar med låneskydd inom försäkringsbranschen (med administration, skadereglering och säljkoordinator) Jag arbetade deltid under studietiden och har varit på försäkringsbolaget som timanställd och heltidsanställd i totalt fem år.

Sandra:

- Jag har tidigare jobbat på bank där frågan kring försäkringar togs upp med kunder regelbundet. Oavsett händelse i livet finns det en försäkring som passar kunden, så som kundrådgivare inom bank är kopplingen till försäkringsbranschen stark. 

Hur fick ni höra talas om uppsatstävlingen och stipendiet?

- Vi vet att det är viktigt att vara med i ett fackförbund och har varit studerandemedlemmar i Forena. Vi fick information om uppsatstävlingen och stipendiet genom Forenas nyhetsbrev och bestämde oss för att ansöka eftersom vår uppsats handlar om just försäkringsbranschen och dess utmaningar. 

Vad betyder det för er att vinna Forenas stipendium?

- Det känns fint att bli uppmärksammad av branschfolk som ser värdet i vår forskning om försäkringsbranschen. Det betyder att det vi skrivit om är en utmaning man kan möta i yrkeslivet. Och en viktig kunskap för förståelse om hur man som bolag kan driva förändring och hur man kan hantera dessa.

Vad ska ni göra med pengarna?

Isabelle:

- Jag har precis flyttat så antagligen någon inredningsdetalj. Resten investerar jag.

Sandra:

- I sommar vill jag unna mig en trevlig resa och skapa minnen i form av upplevelser, så där kommer dessa pengar väl till hands.

Berätta kort om er själva!

Isabelle Hedanius, 25 år, från Eskilstuna. Jag har studerat företagsekonomi med inriktning på management och jobbar på ett försäkringsbolag i Göteborg. På fritiden gillar jag att träna cykling och läsa.

Sandra Eriksson, 25 år, från Varberg. Jag har också studerat på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet med samma inriktning som Isabelle. Mina två favorithobbys är att äta på restaurang och vara ute i naturen.