Hoppa till huvudinnehållet

Kajsa Dahlerus, förhandingschef

Publicerad

Forenas avtalsrörelse avslutad

Under våren 2020 var Forenas avtal uppe för förhandling. Men på grund av det nya coronaviruset var ovissheten stor.

Pandemin kom att påverka avtalsrörelsen, inte bara för Forena, utan för stora delar av arbetsmarknaden. Industrins parter, som sätter det så kallade ”märket” för lönerna på svensk arbetsmarknad, beslutade sig under våren för att prolongera (förlänga) tiden för sitt gällande kollektivavtal. Något nytt ”märke” blev därmed inte fastställt förrän i oktober då förhandlingarna hade återupptagits. Därmed försenades även försäkringsbranschens avtal eftersom parterna är överens om att följa märket över tid.

Men nu är alltså avtalen mellan Forena och arbetsgivarorganisationerna FAO respektive Fremia (tidigare KFO) i hamn.

Forenas avtal med FAO har lokal lönebildning, vilket innebär att det ska skapas lokala löneavtal mellan lokala förening/klubb och arbetsgivaren. Tecknas inget lokalt avtal gäller stupstocken i de centrala avtalen; löneförhöjningar på 5,4 procent med två revisionstillfällen. Sista året är uppsägningsbart. 

Forenas avtal med Fremia - som gäller Folksam respektive LO-TCO rättskydd – har samma konstruktion som med FAO, det vill säga lokal lönebildning och sker inte det finns en stupstock i det centrala avtalet. Avtalen gäller mellan den 1 augusti 2020 till den 31 december 2022 med sista året uppsägningsbart.

 - Det känns skönt att vara i mål och att de lokala processerna äntligen kan dra i gång. Många av våra medlemmar har gjort fina insatser under besvärliga förhållanden, säger Kajsa Dahlerus, förhandlingschef på Forena.