FORENA BLICKAR FRAMÅT

Forena vill vara ett modigt och relevant fackförbund även i framtiden.

 

Därför bjöd Forena in till konferensen Framtidsveckan för att låta förtroendevalda mötas i samtal om en bransch i förändring och fackets roll att skapa engagemang i en hybrid tid.

Det var i oktober som Forena samlade 80 förtroendevalda under fyra dagar, för att gemensamt låta dem utforska Forenas framtid genom föreläsningar, seminarium och workshops.

De workshops som de förtroendevalda deltog byggde ett koncept som kallas backcasting som utvecklades under 70-talet. Backcasting tar sin utgångspunkt i en önskvärd framtid och visar olika vägar att ta sig dit. Deltagarna fick arbeta utifrån olika tänkbara scenarier och utforska både eventuella risker och möjligheter. Inför Framtidsveckan hade bilder och texter tagits fram som visade olika scenarion inom tre olika teman: framtidens Forena, arbetsplats och engagemang. Deltagarna fick sedan rösta mellan de olika scenarierna under hela veckan på en så kallad framtidsvägg.

- Det kom mängder med kreativa förslag, berättar Forenas Camilla Fager, projektledare för Framtidsveckan. En idé var att medlemskapet bör utvecklas och att medlemmarna enbart ska betala för det de anser sig vilja ha av ett medlemskap. Många hade förslag på hur detta skulle kunna gå till, som att till exempel paketera medlemskapet utifrån olika paket som stor, mellan och liten, eller guld, silver och brons.

- När det gäller arbetsmiljö fanns det många tankar som berörde hur viktigt det är med utbildning för cheferna i ett modernt ledarskap - i en hybrid miljö, och att det kommer vara en självklarhet att ha möjlighet att jobba på distans del av tiden i framtiden. Men även att det är fortsatt viktigt att organisera arbetet så att man får social stimulans på kontoret, fortsätter Camilla Fager.