Hoppa till huvudinnehållet

Folksamgruppen antar nya klimatmål

Folksamgruppen publicerade nyligen nya klimatmål till 2025.

Dessa gäller för placeringsportföljerna, där klimatavtrycket från aktier, företagsobligationer och fastigheter ska minska med 29 procent.

Utsläppsmålet ska primärt nås genom att påverka de bolag som Folksamgruppen investerat i att minska sina utsläpp. Dessutom antar Folksamgruppen nya mål för att främja tillgången av gröna investeringar.  

- Vi vill säkerställa att klimatarbetet är strategiskt förankrat i de bolag som Folksamgruppen äger, i synnerhet bland de bolag som idag har störst klimatavtryck, säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet samt vice vd i Folksam, i ett pressmeddelande.

- Att signifikant minska utsläppen av växthusgaser i den reala ekonomin sker inte över en dag, och därför blir just ett kraftfullt påverkansarbete en viktig del i vårt arbete under de kommande åren, avslutar Michael Kjeller.