Hoppa till huvudinnehållet

Ett modernt arbetsmiljöavtal

Efter ett drygt års arbete har ett nytt centralt arbetsmiljöavtal träffats mellan Forena, FAO och Sacoförbunden. Avtalet träder i kraft den 1 april 2022.

Igår, den 20 december 2021, träffade Forena ett nytt, centralt och modernt arbetsmiljöavtal med FAO och Sacoförbunden. Detta är ett resultat av den arbetsgrupp som sedan våren 2020 arbetat med att modernisera och uppdatera det centrala arbetsmiljöavtalet. Avtalet är ett ramavtal som kommer att möjliggöra lokala lösningar.

Avtalet träder i kraft den 1 april 2022 och Forena kommer att återkomma med ytterligare information om avtalets innehåll efter årsskiftet. En utbildning om avtalet kommer att tas fram för Forenas förtroendevalda, det arbetet påbörjas i januari 2022.

Deltagare i arbetsgruppen har varit Kajsa Dahlerus (Forena), Christian Sundin (Forena),  Annie Koch (FAO) Åsa Nelhans (FAO), Linda Widestedt (FAO),  Jacob Broström (Akavia) och Björn Rodriguez (Sveriges Ingenjörer).

Avtalet omfattar inte anställda på Folksam eller LO/TCO Rättskydd eftersom de omfattas av ett annat kollektivavtal med en annan motpart. För dem finns ett annat centralt och lokalt arbetsmiljöavtal som är alltjämt gällande.

- Vi har haft ett mycket bra samarbete med både SACO-förbunden och FAO, där vi alla är överens om att i arbetsmiljön är det de anställda i fokus. Arbetsmiljö är en av de viktigaste frågorna för anställda i dag, säger Kajsa Dahlerus, förhandlingschef på Forena. Arbetsgrupper som arbetsform är bra, tycker jag. De ger utrymme att förstå hur vi och andra tänker kring frågorna och ger verkligen möjlighet att fördjupa oss i ämnet.

- Med Forenas egen arbetsmiljöexpert Christian Sundin, som en i gruppen, har det funnits mycket bra kunskap som vi kunnat använda oss av för att få fram ett så bra avtal som möjligt. Ett modernt avtal med många goda möjligheter att hantera arbetsmiljöfrågor, men också goda möjligheter att sluta lokala avtal, säger Kajsa Dahlerus.