Hoppa till huvudinnehållet

Ett annorlunda år för LO-TCO Rättskydd

Antalet ärenden i domstol och ersättningen till medlemmar i fackförbunden minskade 2020 jämfört med andra år, visar statistik från LO-TCO Rättsskydd.

Det går inte att utesluta att en bidragande orsak till minskningen är effekten av Corona-pandemin. Ofta kan det annars vara slumpen som avgör hur många och vilken slags ärenden som juristerna på LO-TCO Rättsskydd får ta sig an.

Ett annorlunda år

- Sammantaget är det trots allt ett förhållandevis stabilt år givet omständigheterna och vi har ”levererat” så mycket som varit möjligt till förbunden och dess medlemmar, säger LO-TCO Rättsskydds vd Mattias Landgren.

Mattias Landgren understryker också att det gångna årets verksamhet har präglats av den världsomspännande Corona-pandemin:

- Att vi inte skulle ha påverkats av pandemin håller jag för osannolikt och jag skulle inte bli förvånad om ärendetillströmningen ökar igen i takt med att samhället öppnas upp igen.

Mindre förbund vinnarna

En utmärkande trend i LO-TCO Rättskydds arbete är att medlemmar i ett antal medlemsmässigt mindre förbund fått ovanligt stora ersättningar. Tvisterna för dessa handlar om allt från sjuk- eller arbetsskadeersättning, till tolkningar av kollektivavtal.

- Det är glädjande att vi lyckats utverka höga summor för flera av de mindre förbunden under 2000. Vi gör verkligen skillnad när vi erhåller förbundens förtroende att driva deras ärenden i domstol, avslutar Mattias Landgren

Om LO-TCO Rättsskydd:

LO-TCO Rättsskydd är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och arbetsskador. Sedan 1971 har man haft över 70.000 ärenden, varav de flesta rör arbetsskador. LO-TCO Rätsskydd har varit ombud i var tredje dom i Arbetsdomstolen. Varje år får fackmedlemmar dela på över 100 miljoner kronor efter vunna mål. Många får genom hjälpen tillbaka jobbet eller blir frikända från anklagelser för brott. Andra får sin rätt till ersättning från Försäkringskassan eller andra myndigheter. Den som behöver hjälp av LO-TCO Rättsskydd ska ta kontakt med sitt fackförbund om att få facklig rättshjälp. Det är alltid förbundet som beslutar om detta.