Hoppa till huvudinnehållet

Endast fyra av tio löntagarna tror att de kan bo kvar i sin bostad

Endast fyra av tio löntagare bedömer att de skulle kunna bo kvar i sin nuvarande bostad ifall de skulle få en pension på högst 68 procent av sin lön.

Tre av tio bedömer att det endast är möjligt ifall de delar bostadskostnaden med sin partner. Var femte bedömer att de inte skulle kunna bo kvar.

Sammanfattning:

Närmare sex av tio löntagare önskar gå i pension innan 65 år.

Knappt en femtedel önskar gå efter 65 år.

Två av tre löntagare bedömer att deras realistiska pensionsålder kommer att ske tidigast från och med 66 års ålder.

Knappt en av tio löntagare bedömer att de skulle kunna ha en bra ekonomisk standard ifall deras pension mindre än 65 procent av deras lön.

Fyra av tio löntagare bedömer att de behöver en pension som motsvarar mer än 80 procent av lönen.

Fyra av tio löntagare känner oro över att deras framtida pension inte kommer att räcka till.

Endast fyra av tio löntagare bedömer att de skulle kunna bo kvar i sin nuvarande bostad ifall de skulle få en pension på högst 68 procent av sin lön.

Tre av tio bedömer att det endast är möjligt ifall de delar bostadskostnaden med sin partner.

Var femte bedömer att de inte skulle kunna bo kvar.

Tre av tio löntagare planerar att fortsätta jobba efter att de har gått i pension. Lika stor andel gör det inte medan fyra av tio löntagare är osäkra.

Fyra av tio löntagare känner oro över att deras framtida pension inte kommer att räcka till.

- En klar majoritet av löntagarna vill gå pension innan de fyller 65 år men de flesta tror att de måste gå tidigast från och med 66 år. Den starka 65- årsnormen är en signal om att många av oss upplever vårt arbete som fysiskt slitsamt, men även att vi finner fritiden mer meningsfull än arbetet. För att höja pensionsåldern och bryta 65-årsnormen, vilket är nödvändigt. Både för att upprätthålla ett hållbart pensionssystem som ger pensioner som garanterar en ekonomisk standardtrygghet och skapar förutsättningar att sätta våra egna högst personliga pensionsåldrar krävs en rad förändringar. Bland annat behövs en rejäl attitydförändring, särskilt hos arbetsgivarna för att komma bort från dagens ålderism. Vi behöver också riva upp en del hinder i form av otidsenliga åldersgränser och regler inom så väl i socialförsäkringarna och i tjänstepensionsavtalen. Samtidigt är det centralt att de som på grund av sjukdom och förslitning tryggt kan bli pensionärer trots att de inte har uppnått den framtida riktåldern för allmän pension Fyra av tio löntagare anser att de måste kunna skaffa sig en pensionsnivå som motsvarar minst 80 procent av deras lön. En nivå som de allra flesta inte kunna skaffa sig på grund av bristerna i pensionssystemet och arbetsvillkor och arbetsmiljö som försvårar förutsättningarna till ett längre arbetsliv. Oron för sin framtida pension är betydande och högst befogad med tanke på att den allmänna pensionen sedan början av 2000-talet har befunnit sig i fritt fall. Därför är det inte överraskande att endast fyra av tio löntagare tror att de kommer kunna bo kvar i sin nuvarande bostads när de blir pensionärer. En andel som fördubblas ifall de kan dela bostadskostnaden med sin partner. Möjligheten att kunna bo kvar hänger alltså på mer på tvåsamhet än på ett tryggt pensionssystem, säger Forenas Samhällspolitiske chef Håkan Svärdman i en kommentar.