Hoppa till huvudinnehållet

En nytändning i en klassisk facklig fråga - arbetsmiljö

I december förra året träffade Forena ett nytt, centralt och modernt arbetsmiljöavtal med FAO och Sacoförbunden.

Detta är ett resultat av den arbetsgrupp som sedan våren 2020 arbetat med att uppdatera det centrala arbetsmiljöavtalet. Arbetsmiljöavtalet är ett ramavtal som kommer att möjliggöra lokala lösningar.

Från och med 1 april 2022 började avtalet att gälla och en av deltagarna i arbetsgruppen, Kajsa Dahlerus, förhandlingschef på Forena, är stolt och glad:

- Vi lyckades i arbetsgruppen att skapa ett nytt avtal som är en uppdaterad version och samtidigt lyfta fram samverkan, utbildning och inflytande. Jag är stolt över att vi fick fram betydelsen av utbildning för såväl arbetsmiljöombud som chefer, och att begreppet samverkan tydliggörs i arbetsmiljöavtalet.

- Utöver att båda centrala parter visar att vi tycker att arbetsmiljö är en viktig fråga på arbetsplatserna pekar avtalet även på lokal samverkan. Jag hoppas på en nytändning kring en av medlemmarnas viktigaste frågor, nämligen arbetsmiljö, säger Kajsa Dahlerus

Deltagare i arbetsgruppen har varit Kajsa Dahlerus (Forena), Christian Sundin (Forena),  Annie Koch (FAO) Åsa Nelhans (FAO), Linda Widestedt (FAO), Jacob Broström (Akavia) och Björn Rodriguez (Sveriges Ingenjörer).

Avtalet omfattar inte anställda på Folksam eller LO/TCO Rättskydd eftersom de omfattas av ett annat kollektivavtal med en annan motpart. För dem finns ett annat centralt och lokalt arbetsmiljöavtal som är alltjämt gällande.