Hoppa till huvudinnehållet

Anders Johansson, förbundsordförande

Publicerad

Driv frågan om att anmäla Sverige för brott mot ILO-konvention

Forenas förbundsordförande Anders Johansson skickar brev till samtliga sina ordförandekollegor inom LO, TCO och SACO.

I brevet uppmanar Anders Johansson till att gemensamt driva frågan om att anmäla Sverige för brott mot ILO-konvention 121.

Ur brevet:

”Fackförbundet Forena har under hösten haft fokus på den statliga arbetsskadeförsäkringen. För en tid sedan presenterade vi rapporten ”Försäkringen som försvann” där vi visar att arbetsskadeförsäkringen eroderar allt snabbare. Trots att omkring 130 människor skadas på sitt arbete varje dag, ett antal som har ökat stadigt sedan 2009, minskar antalet skadedrabbade som får ersättning från arbetsskadeförsäkringen. Endast 955 arbetsskadelivräntor beviljades förra året. Motsvarande antal var 7 282 år 2005. Antal beviljade livräntor har alltså minskat med 87 procent utan att det politiska systemet reagerat. Detta har skett helt i tysthet. Det är dags att vi från fackligt håll nu höjer rösten och agerar.

Arbetsskadeförsäkringen uppfyller inte kravet på den skadeståndsrättsliga ersättningsrätten som försäkringen vilar på, dels brister i tillämpningen när det gäller ILO-konventionen nr 121 som Sverige har undertecknat. Enligt konventionen ska kontantförmåner utgå vid sjukdomstillstånd som förorsakar inkomstförlust vid arbetsskador. Vidare framgår att rätten till förmåner ska utbetalas så länge som följderna av sjukdomstillståndet består.

I ett brev till regeringen i december 2017 uppmärksammade Sveriges fackliga centralorganisationer bristerna i arbetsskadeförsäkringen. Regeringens svarade i augusti 2018 att de ansåg att Sverige efterlevde ILO-konventionen. Ytterligare åtgärder vad beträffar arbetsskadeförsäkringen har sedan dess inte initierats av regeringen. Detta är djupt otillfredsställande.

Jag kommer därför aktivt arbeta för att TCO, som centralorganisation för Forena, tar initiativ till att tillsammans med LO och Saco inom en snar framtid lämnar in en anmälan mot Sverige för brott mot ILO-konventionen nr 121. Jag hoppas att ert förbund kan behandla denna fråga och komma till samma ståndpunkt som vi gjort i Forena och att vi därefter driver frågan gemensamt i styrelserna i våra respektive centralorganisationer.”