Hoppa till huvudinnehållet

Covid-19 - det här ska du tänka på

Med anledning av spridningen av Covid-19 är det många medlemmar som funderar kring vad som gäller på jobbet.

Sjuk tecknad man

Du ska i första hand kontakta din arbetsgivare med dina frågor och din oro, men här har vi samlat svar på några vanliga frågor.

Eftersom läget förändras kontinuerligt bör vi alla hålla oss uppdaterade om utvecklingen via www.krisinformation.se, www.regeringen.se/uds-reseinformation samt www.folkhalsomyndigheten.se.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länkarna ovan eftersom du kommer till en extern webbplats.

Kan jag jobba hemma – trots att jag vanligtvis inte gör det?

Det är arbetsgivaren som genom sin rätt att leda och fördela bestämmer var du ska utföra arbete. Säger arbetsgivaren att du ska arbeta hemifrån ska du göra det trotts att du normalt sett inte gör det. Om du inte kan utföra vissa uppgifter ska du meddela det till din arbetsgivare. Din uppgift är att vara till arbetsgivarens förfogande.  Som det är nu uppmanar Regeringen till att alla som kan arbetar hemma.   Om det är du som vill arbeta hemma så bör du ställa den frågan till din arbetsgivare.  Det är arbetsgivaren som beslutar var du får arbeta. Arbetsgivaren har dock skyldighet att hålla dig säker och minska risken för smitta.

Hur gör jag min externa arbetsplats säker?

Genom att följa de allmänna råden från behöriga myndigheter och genom att inte göra onödiga besök. Undvik att träffa riskgrupper i den mån det går. Har du arbetsuppgifter som du inte kan/vill utföra så behöver du diskutera det med din arbetsgivare.

Kan arbetsgivaren tvinga mig till jobbet – trots att Folkhälsomyndigheten uppmanar till annat?

Det är din arbetsgivare som bestämmer var arbetet ska utföras – genom rätten att leda och fördela arbetet.  Om du upplever stor oro ska du kontakta din arbetsgivare så att ni kan hitta en lösning

Jag kan inte utföra mitt arbete hemma – vad händer?

Så länge som du står till arbetsgivarens förfogande där den begär det så har du rätt till lön. Om arbetsgivaren ändå vill att du ska åka till arbetet så ska du göra det. Ett förslag kan vara att resa på annat sätt eller åka annan tid.  Om du ändå inte vill åka till arbetet och är frisk så måste du begära ledigt eller föräldraledighet eller annan tillåten ledighet så som tjänstledighet.

Kan jag bara vara hemma med lön om jag inte kan jobba hemma?

Om det är arbetsgivaren som begär att du ska vara hemma så står du till arbetsgivarens förfogande och då har de skyldighet att betala lön. Om det är du som vill vara hemma och inte kan arbeta hemma så ska du kontakta arbetsgivaren och se om arbetsgivaren kan ge dig andra tillfälliga arbetsuppgifter. Om det inte går så måste du begära ledigt, ha smittpenning eller vara föräldraledig eller annan ledighet så ( tex oreglerad tjänstledighet). Annars riskerar du olovlig frånvaro.  Är du sjuk ska du sjukskriva dig.  Skulle det vara så att skola/förskola stänger så bör du diskutera ev föräldraledighet så att du kan vara hemma med barn.

Vad är lojalitetsplikten?

Lojalitetsplikten finns i din anställning även om den inte uttrycks uttryckligen. Du måste i en anställning ställa din arbetsgivares bästa före ditt egna – inom rimliga gränser. Du ska inte göra olagliga saker även om arbetsgivaren begär det förstås men om du har en planerad semesterresa bör du avstå från den i nuläget.

Jag känner mig sjuk, kan jag räkna med att slippa karensavdraget redan nu?

Karensaavdraget ska försvinna i den extra budget som ska beslutas den 19 mars. Karensavdraget ska ersättas från staten från och med den 11 mars till och med den 31 december 2020.

Kollegerna känner sig oroliga. Är inte arbetsgivaren skyldig att skydda oss mot oro?

Arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljöansvaret.  I arbetsmiljöansvaret ska de anställda kunna känna sig trygga på arbetsplatsen. Arbetsgivaren ska därför arbeta för att minska oron hos anställda.  Tex genom att genomföra preventiva åtgärder och tydligt informera regelbundet.

En kollega kommer till jobbet fast den är sjuk. Chefen är inte här, vad gör jag?

Prata med kollegan och be den gå hem. Du kan också kontakta chefens chef eller HR. de flesta situationer löses dock genom att vi pratar med varandra och förklarar. Kontakta skyddsombud om sådant finns på arbetsplatsen.

Mina barns skola stänger - jag kan inte arbeta.  Vad gäller? 

Om den anställde behöver vara hemma från arbetet för att barnen inte har tillsyn/barnomsorg är hindret att komma till arbetet inget arbetsgivaren som styr över. Medarbetaren ska styrka frånvaroorsaken, och får ledigt från arbetetutan lön. Det kanske går att lösa med att den anställde kan utföra arbete hemifrån del av dag, eller om detta inte går, komma överens om att den anställde tar ut semester eller kanske arbetar in arbetstiden vid annan tidpunkt. Om VAB kan vara aktuellt ska medarbetaren kontakta Försäkringskassan. Även smittbärarpenning kan vara aktuellt, men kontakta försäkringskassan för den frågan.

Arbetsgivaren vill permittera anställda med hänsyn till Coronautbrottet och vill diskutera med oss

Det finns regler i LAS § 21 men där ska de anställda permitteras med full lön och förmåner. Vidare finns nu regler även om korttidsarbete - enligt nya regler som ska beslutades den 7 april. Se mer information på Tillväxtverkets webbplats.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Det vi kan konstatera är att för att reglerna ska kunna tillämpas så ska ett kollektivavtal komma tillstånd. Får ni förfrågningar från er arbetsgivare kring detta så kontakta oss. Om inget kollektivavtal finns så kan arbetsgivaren sluta avtal med 70% av de anställda och ändå få ersättning för kortidsarbete.  

Vad har jag för ansvar som arbetsmiljöombud och vad är min roll just nu, med anledning av Coronaviruset?

 Som arbetsmiljöombud har du inget ansvar, det är arbetsgivaren som har ansvar för arbetsmiljön, samt att alla anställda ska följa de direktiv och interna regler (policy) för arbetsmiljön som upprättas av arbetsgivaren. I rollen som arbetsmiljöombud ingår att bevaka att arbetsgivaren följer arbetsmiljölag och föreskrifter. Utifrån kraven i Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren undersöka arbetsmiljön, åtgärda, göra handlingsplaner och följa upp. Med anledning av Corona bör arbetsgivaren göra en risk- och konsekvensanalys, som tex inte bara tittar på smittspridning, utan även på psykosociala faktorer som oro, ledning och styrning, hur arbetet organiseras. Om åtgärder inte kan vidtas omedelbart, ska handlingsplan upprättas. Arbetsmiljöombuden ska ges möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet, tex vid risk- och konsekvensanalyser. Du har också möjlighet som arbetstagarrepresentant för alla anställda att framföra synpunkter från arbetstagarna. Du har rätt att ta del av handlingar rörande arbetsmiljön, tex om arbetsgivaren upprättar en krisplan. Du kan även begära undersökningar av arbetsmiljön, begära åtgärder eller att handlingsplaner upprättas. Som arbetsmiljöombud kan man även påkalla arbetsmiljökommitténs hantering av en arbetsmiljöfråga som behöver hanteras skyndsamt för lösning.

Om arbetsgivaren inte vidtar åtgärder vid risker, kan du som arbetsmiljöombud begära åtgärd eller undersökning av arbetsmiljön, enligt Arbetsmiljölagens 6 kap. 6 a §. Här är en länk till Arbetsmiljöverket om hur man begär en åtgärd enligt 6:6 a.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.

Vad är min roll som huvudarbetsmiljöombud med anledning av Corona?

Samma som ovan. Vanligen är det huvudarbetsmiljöombudet som arbetsgivaren har mest kontakt med när det gäller information och samverkan. Som huvudarbetsmiljöombud ska du samordna arbetsmiljöombuden, säkerställa att de får information antingen från dig som huvudarbetsmiljöbud eller från arbetsgivaren om vad som gäller. Du kan också säkerställa att du löpande får information från alla arbetsmiljöombud inom verksamheten för att få en helhetsbild av vad som händer eller behöver hanteras inom respektive område. Men även att löpande informera den lokala fackliga styrelsen om vad som händer inom arbetsmiljöområdet.

Här länk till AV:s hemsida för Systematiskt Arbetsmiljöarbete 

Länk till vad arbetsgivaren ska göra i Coronatider enligt AV, som hänvisar till Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 (som i sin tur ställer krav på samverkan i § 4)

Prevents checklista för Corona-Covid 19

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.