Hoppa till huvudinnehållet

Covid-19 - det här ska du tänka på

Med anledning av spridningen av Covid-19 är det många medlemmar som funderar kring vad som gäller på jobbet.

Sjuk tecknad man

Du ska i första hand kontakta din arbetsgivare med dina frågor och din oro, men här har vi samlat svar på några vanliga frågor.

Eftersom läget förändras kontinuerligt bör vi alla hålla oss uppdaterade om utvecklingen via www.krisinformation.se, www.regeringen.se/uds-reseinformation samt www.folkhalsomyndigheten.se.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länkarna ovan eftersom du kommer till en extern webbplats.

Vad innebär regeringens senaste skärpning av restriktionerna?

Alla som kan jobba hemma ska jobba hemma, meddelade regeringen den 18 december. Det var ett budskap som lämnades tillsammans med en rad faktiska förbud och skärpta restriktioner. Men budskapet innebär inget förbud mot att arbetsgivare fortsätter att beordra anställda till arbetsplatsen, det är bara en upprepning av tidigare rekommendationer. Regeringen kommer dock att ge ett särskilt uppdrag till alla statliga myndigheter för att säkerställa att all icke nödvändig personal ska arbeta hemma. I övrigt, när det gäller den privata sektorn, är det fortsatt den enskilda arbetsgivaren som bestämmer.

Kan jag jobba hemma – trots att jag vanligtvis inte gör det?

Det är arbetsgivaren som genom sin rätt att leda och fördela bestämmer var du ska utföra arbete. Säger arbetsgivaren att du ska arbeta hemifrån ska du göra det trotts att du normalt sett inte gör det. Om du inte kan utföra vissa uppgifter ska du meddela det till din arbetsgivare. Din uppgift är att vara till arbetsgivarens förfogande.  Som det är nu uppmanar Regeringen till att alla som kan arbetar hemma.   Om det är du som vill arbeta hemma så bör du ställa den frågan till din arbetsgivare.  Det är arbetsgivaren som beslutar var du får arbeta. Arbetsgivaren har dock skyldighet att hålla dig säker och minska risken för smitta.

Vad är lojalitetsplikten?

Lojalitetsplikten finns i din anställning även om den inte uttrycks uttryckligen. Du måste i en anställning ställa din arbetsgivares bästa före ditt egna – inom rimliga gränser. Du ska inte göra olagliga saker även om arbetsgivaren begär det förstås men om du har en planerad semesterresa bör du avstå från den i nuläget.

Mina barns skola stänger - jag kan inte arbeta.  Vad gäller? 

Om den anställde behöver vara hemma från arbetet för att barnen inte har tillsyn/barnomsorg är hindret att komma till arbetet inget arbetsgivaren som styr över. Medarbetaren ska styrka frånvaroorsaken, och får ledigt från arbetetutan lön. Det kanske går att lösa med att den anställde kan utföra arbete hemifrån del av dag, eller om detta inte går, komma överens om att den anställde tar ut semester eller kanske arbetar in arbetstiden vid annan tidpunkt. Om VAB kan vara aktuellt ska medarbetaren kontakta Försäkringskassan. Även smittbärarpenning kan vara aktuellt, men kontakta försäkringskassan för den frågan.

VAD HAR JAG FÖR ROLL SOM ARBETSMILJÖOMBUD JUST NU, UNDER CORONAPANDEMIN?

Som arbetsmiljöombud ska du bevaka att arbetsgivaren uppfyller sina skyldigheter under arbetsmiljölagen. Pandemin förändrar inte det. I rollen som arbetsmiljöombud ingår att bevaka att arbetsgivaren följer lag och föreskrifter. Utifrån kraven i Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren undersöka arbetsmiljön, åtgärda, göra handlingsplaner och följa upp. Arbetsmiljöombuden ska ges möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet, tex vid risk- och konsekvensanalyser. Du har också möjlighet som arbetstagarrepresentant för alla anställda att framföra synpunkter från arbetstagarna. Du har rätt att ta del av handlingar rörande arbetsmiljön, tex om arbetsgivaren upprättar en krisplan. Du kan även begära undersökningar av arbetsmiljön, begära åtgärder eller att handlingsplaner upprättas. Som arbetsmiljöombud kan man även påkalla arbetsmiljökommitténs hantering av en arbetsmiljöfråga som behöver hanteras skyndsamt för lösning.

VAD BEHÖVER ARBETSGIVAREN GÖRA MED ANLEDNING AV PANDEMIN?

Med anledning av Corona bör arbetsgivaren göra en risk- och konsekvensanalys, som till exempel inte bara tittar på smittspridning, utan även på psykosociala faktorer som oro, ledning och styrning, hur arbetet organiseras. Om åtgärder inte kan vidtas omedelbart, ska handlingsplan upprättas.

Om arbetsgivaren inte vidtar åtgärder vid risker, kan arbetsmiljöombud begära åtgärd eller undersökning av arbetsmiljön, enligt Arbetsmiljölagens 6 kap. 6 a §. Här är en länk till Arbetsmiljöverket om hur man begär en åtgärd enligt 6:6 a.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länken eftersom du kommer till en extern webbplats.