Hoppa till huvudinnehållet

Andreas Kritz, chefsrådgivare

Publicerad

Cheferna har koll på arbetsmiljön

Cheferna i försäkringsbranschen känner sig trygga med ansvaret för arbetsmiljösysslorna. De har kompetens, tid och ett tydligt uppdrag.

- Jag är positivt överraskad, säger Forenas chefsrådgivare Andreas Kritz.

Arbetsgivaren har ansvaret för de anställdas säkerhet på jobbet, enligt arbetsmiljölagen. Ingen ska behöva drabbas av arbetsolyckor eller arbetssjukdomar. Cheferna har en viktig roll för att risker och brister ska kunna undanröjas.

Cheferna har rätt till utbildning i arbetsmiljö. De måste ha goda förutsättningar för arbetsmiljöuppdraget i form av tillräckligt med tid och resurser och tydlighet vad gäller bestämmanderätt och handlingsutrymme.

Fackförbundet Forenas medlemmar rankar arbetsmiljö som den näst viktigaste frågan, bara lön kommer högre. Därför har Forena i september undersökt vilka förutsättningar försäkringsbranschens chefer upplever att de har för att kunna göra ett bra arbetsmiljöarbete.

Resultatet är positivt, enligt Andreas Kritz som är Forenas rådgivare till medlemmar som också är chefer.

- Jag är glatt överraskad. I enkäten ställer vi 20 frågor och en stor majoritet av svaren går i positiv riktning. Cheferna svarar att de har kompetens, tillräckligt med tid, tydligt uppdrag och tydlig delegering, säger Andreas Kritz.

Förra gången Forena undersökte chefernas förutsättningar att utföra sina arbetsmiljörelaterade arbetsuppgifter var 2017.

- Jämfört med då upplever fler chefer att delegeringen från arbetsgivaren är tydligare vilket är väldigt positivt.

Undersökningen visar att fler chefer har fått adekvat arbetsmiljöutbildning. Man kan också se att cheferna arbetar mer proaktivt, det vill säga förebyggande. De prioriterar arbetsmiljöproblem som har att göra med relationer och arbetets organisering, vilket Andreas Kritz välkomnar.

- De flesta av Forenas medlemmar jobbar på kontor där de fysiska riskerna är mindre framträdande. Däremot kan den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, det som brukar kallas OSA, vara krävande. Det syns tydligt att cheferna har hittat systematik runt OSA, dessutom arbetar de mer proaktivt, innan allvarliga problem hunnit uppstå. Här gör cheferna rätt prioritering, säger Andreas Kritz.

Cheferna som besvarat enkäten ser dessutom positivt på samverkan med arbetsmiljöombuden.

- Vi frågar om de haft kontakt med arbetsmiljöombudet i arbetsmiljöfrågor. Samverkan är viktigt för att arbetsgivaren ska uppfylla sina lagkrav, säger Andreas Kritz.

Forena har satsat på att föra upp arbetsmiljön på agendan i försäkringsbranschen. Förbundet har anställt en särskild arbetsmiljöexpert, utökat verksamheten med så kallade regionala arbetsmiljöombud för arbetsplatser som inte har valt några egna ombud eller som saknar arbetsmiljökommitté. Under det senaste året har Forena haft en arbetsgrupp med Försäkringsbranschens arbetsgivarorganisation, FAO, om nytt arbetsmiljöavtal.