Hoppa till huvudinnehållet

AI och automatisering i försäkringsbranschen

Just nu startar Forena ett projekt i syfte att bättre förstå förändringar som pågår i försäkringsbranschen med fokus på AI och automatisering.

Vi vill identifiera och analysera affärsmässiga, regulatoriska, samhällsekonomiska och dataetiska utmaningar och möjligheter som följer av mer artificiell intelligens och machine learning i branschen. Att vi behöver förstå och ha en sammanhållen bild av det som sker följer bland annat av att det finns enorma mängder data i försäkringsbranschen. Och att behoven av data ökar. Detta i kombination med allt större förväntningar hos kunder som önskar smidigare tjänster.

Forena vill särskilt ta reda på hur AI och automatisering används. Och hur användningen av AI och en större tillgänglighet av data kan påverka affärsmodeller, produkter och framför allt de anställdas arbetssituation. Snabbare hantering av enkla ärenden, förbättrad bedrägerispårning, skadebedömning, samt förbättrad noggrannhet av försäkring är bara några av de delar som blir möjliga när AI och automatisering bäddas in i systemen. Det kan handla om att sortera större datavolymer och följa upp interna mål och arbetsprocesser.

En viktig facklig uppgift är därför att ha kunskap om företagens utveckling och utveckla en beredskap för strategiska förändringar.

- Jag tycker det är oerhört positivt att förbundet att man vill utveckla sin bevakning och förståelse för det som händer och sker ute på företagen kopplat till AI och automatisering, säger Hanna Wallinder, utredare och ansvarig för EU-affairs på Forena.

På så sätt kan Forena även kan främja utvecklingen av en hållbar försäkringsbransch i Sverige, där försäkringsföretagens konkurrenskraft går hand i hand med socialt ansvarstagande.