Hoppa till huvudinnehållet

Trifa Chireh. Foto: Länsförsäkringar

Publicerad

4 av 10 småföretag saknar avsättning till tjänstepension

Fyra av tio företagare saknar tjänstepensionsavsättningar till ägarna eller de anställda vilket kan få stora konsekvenser längre fram i livet.

Det skriver Länsförsäkringar i ett pressmeddelande.

För de flesta står den allmänna pensionen för ungefär hälften av slutlönen den dagen man går i pension. Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen och det privata pensionssparandet. När det blir dags att sluta arbeta kan det uppgå till hälften av den totala pensionen.

– Företagare och dennes anställda som inte har en tjänstepensionslösning får mycket lägre pension än den genomsnittlige löntagaren, säger Trifa Chireh pensionsekonom på Länsförsäkringar. Tjänstepensionen är ett komplement till den allmänna pensionen och det privata pensionssparandet. När det blir dags att sluta arbeta kan det uppgå till hälften av den totala pensionen.

– Många företagare upplever att pensionsfrågorna är svåra och krångliga. Att tänka på pension är kanske inte självklart för en småföretagare som har mycket annat att ta tag i, men hur företaget agerar i tjänstepensionsfrågan får konsekvenser både för samhället och för den småföretagare och eventuella anställda som inte har tjänstepension, säger Trifa Chireh.

Trots konsekvenserna saknar 41,4 procent av företagen med 1 till 20 anställda tjänstepensionsavsättningar. Bland de enskilda firmorna är det 63,7 procent som inte gör pensionsavsättningar, bland handelsbolagen 52,2 procent och i aktiebolagen 31,4 procent.

– Om man arbetar länge utan att ha tjänstepension kan man få väsentligt lägre pension. Eftersom tjänstepensionen innehåller viktiga skydd i form av sjukförsäkring och efterlevandeskydd riskerar många även ett betydligt sämre skydd vid långvarig sjukdom, olycksfall och dödsfall. Därför är det viktigt att både som företagare och som anställd i mindre företag försöka skaffa sig hela bilden av vad avsaknad av tjänstepension kan betyda för framtiden, säger Trifa Chireh.

Om statistiken:

Länsförsäkringar har med hjälp av konsultföretaget Arkwright bearbetat statistik inhämtad från databaserna FRIDA och Inkomst- och taxeringsregistret från SCB. Statistiken visar hur stor andel av småföretagen med upp till 20 anställda som har satt av till tjänstepension för sig själv eller för sina anställda. För att komma med i statistiken sattes en gräns på minst 100 000 kronor i personalkostnader för aktiebolag och handelsbolag. För enskilda firmor krävdes att de hade 100 000 kronor i överskott av aktiv näringsverksamhet. 

Fakta: Tjänstepension

Tjänstepension eller avtalspension är en del av den framtida pensionen och kan uppgå till så mycket som hälften av den totala pensionen. Ett företag kan få avdrag med 35 procent av den anställdes lön, dock max 10 prisbasbelopp för att göra avsättningar till tjänstepension. Företag med kollektivavtal sätter av till avtalspension enligt avtalet medan företag utan kollektivavtal behöver handla upp tjänstepension privat för sig själv/sina anställda. Även den som i sin anställning saknar tjänstepensionsavsättningar har rätt att göra avdrag för att själv spara till pension.