Hoppa till huvudinnehållet

158 636 grundskoleelever oförsäkrade i sommar

Barns trygghet vilar på deras föräldrar, anhöriga och samhället.

Samhällets stöd till barn och föräldrar är omfattande och kanaliseras huvudsakligen via staten, kommuner och regioner (tidigare landsting) som enligt en bred rättighets- och skyldighetslagstiftning tillförsäkrar familjeekonomiskt stöd, omsorg och utbildning till barn och föräldrar.

I den här rapporten, som är en uppdatering av Forenas tidigare rapport från 2019, Vem försäkrar barnen?, kartlägger vi det privata försäkringsskyddet som kommuner och föräldrar tecknar för barnen. Rapporten är skriven av Forenas samhällspolitiska chef Håkan Svärdman.

Sammanfattning

  • Förlorar man sin framtida arbetsförmåga som barn på grund av olycka eller sjukdom är risken mycket stor att även drabbas av livslång fattigdom som vuxen. Orsaken är att ett av tre barn, eller 797 000 barn mellan 0 – 19 år, saknar ett tillfredställande eget försäkringsskydd som en barnförsäkring kan ge.
  • Alla barn som går i kommunal förskola, grundskola eller kommunalt gymnasium omfattas av kommunens olycksfallsförsäkring (skolbarnsförsäkring). Detta försäkringsskydd är långtifrån tillfredställande eller likvärdigt visar Forenas kartläggning av skolbarnsförsäkringarna i Sveriges samtliga kommuner. Kartläggningen gäller endast försäkringsskyddet för grundskoleeleverna.
  • Vanligtvis gäller skolbarnförsäkringen dygnet runt, det vill säga både under skoltid, fritid och lov för samtliga barn som går i grundskolan och avsett skolans huvudman.
  • I 32 kommuner gäller skolbarnsförsäkringen endast under skoltid. Sammantaget har dessa kommuner 156 410 grundskoleelever. Det innebär att uppskattningsvis 51 600 av dessa elever är helt oförsäkrade när de inte är i skolan på grund av att de saknar en egen barnförsäkring (se tabell 2 som redovisar aktuella kommuner).   
  • I hela landet saknar 358 400 grundskoleelever en egen barnförsäkring.
  • Ett oförsäkrat barn som råkar ut för en skada som gör att barnet förlorar sin framtida arbetsförmåga får den lägsta ersättningen från Försäkringskassan. I år uppgår den till 13 190 kronor per månad efter skatt – en nivå som ligger strax över fattigdomsgränsen i Sverige. Med en skolbarnsförsäkring som gäller även på fritiden kan en kompletterande ersättning för ekonomisk invaliditet utbetalas, som vanligtvis ligger på drygt 1,4 miljoner kronor. Det höjer den sammantagna ersättningen till 15 200 kronor per månad under de följande 60 åren.

-  Det är djupt otillfredsställande att vissa kommuner inte har tecknat försäkringar för sina skolbarn som gäller dygnet runt. Det föreligger inga hinder för kommunerna att göra detta. Det är sannolikt så att många föräldrar i dessa kommuner inte känner till att deras barn är oförsäkrade och kan stå utan någon form av försäkringsersättning om olyckan skulle vara framme. Vår uppmaning till kommunerna som idag endast försäkrar sina skolbarn under skoltid genast uppgraderar skyddet så att det gäller dygnet runt, särskilt nu när barnen springer ut på sommarlov, säger Håkan Svärdman Samhällspolitisk chef på Forena i en kommentar. 

Läs rapporten i sin helhet (pdf)