Hoppa till huvudinnehållet

Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef

Publicerad

Oanständigt att höja a-kassornas medlemsavgifter i coronakrisen

Trots att a-kassorna under de senaste månaderna har haft en massiv tillströmning av nya medlemmar kommer flera a-kassor tvingas att höja sina medlemsavgifter.

Detta skriver Sveriges A-kassor i ett pressmeddelande.

Fler medlemmar borde rimligen leda till att avgifterna skulle kunna hållas oförändrad eller till och med sänkas. Men så fungerar inte finansieringen av a-kassan. Medlemsavgiften ska nämligen finansiera en del av kostnaden för den utbetalda a-kasseersättningen. Det innebär att medlemsavgiften höjs ifall ersättningen höjs, vilket nu sker tillfälligt mellan 13 april till den 2 januari. Under denna period ska den högsta dagersättningen vara 1200 kronor istället för 910 kronor.

Att dagersättningen höjs är utmärkt, men att ta ut en tillfällig kostnadsökning på a-kassemedlemmarna kan starkt ifrågasättas, både utifrån ett legalt perspektiv men även i relation vad som kan anses anständigt mot bakgrund av den extra ordinära situation vi har hamnat i på grund av coronaviruset.  

Givetvis kommer en eventuell höjningen av medlemsavgiften ske i enlighet med gällande regelverk, men vad som allt för sällan uppmärksammas är att arbetslöshetsförsäkringen är statskassans främsta kassako. Sedan decennier har medlemsavgifterna och arbetsmarknadsavgiften, som ingår i arbetsgivaravgiften, levererat betydande överskott till staten. Under de senaste tio åren har överskottet pendlat mellan 3 och 24 miljarder kronor och sammanlagt uppgått till 150 miljarder kronor under perioden 2008 – 2018. Att driva arbetsmarknadsavgiften med överskott står i strid med socialavgiftslagen och lagen om fördelning av socialavgifter. Intentionen i dessa lagar är att avgifterna ska finansiera förmånerna, inget annat.

Det som brister i anständighet ifall medlemsavgifterna höjs är att motsvarande delfinansieringskrav inte ställs på andra tillfälliga stödåtgärder, skattesänkningar och ersättningshöjningar som genomförts för att hantera coronakrisen. Exempelvis den sänkta arbetsgivaravgiften, korttidsarbete eller schablonersättningen för sjukförsäkringens karensavdrag. 

Den enda anständiga lösningen är därför att Regeringen tillfälligt ger a-kassorna dispens från gällande regelverket som fastställer medlemsavgiften i väntan på en permanent lösning på arbetslöshetsförsäkringen. 

 

Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef, Forena