Hoppa till huvudinnehållet

Susanne Lindberg, 1a vice ordförande i FTF

Publicerad

Susanne Lindberg: Mäter eller möter chefen dig?

Ska vi kunna upptäcka psykisk ohälsa innan den leder till sjukskrivning behöver chefen inte bara mäta, utan möta den anställda, skriver Susanne Lindberg.

I somras frågade vi FTFs arbetsmiljöombud om vilka eventuella arbetsmiljöproblem de ser på sina jobb. En majoritet pekade ut den psykosociala arbetsmiljön som området med störst problem. Hit räknas bland annat arbetsbelastning, stress, ledarskap, konflikter och mobbning. Hur vi trivs och mår på jobbet, helt enkelt.

Många tycks dock ha svårt att prata med sin chef om just detta. En ny undersökning från Länsförsäkringar visar att nästan åtta av tio kan prata med chefen om sin fysiska hälsa, medan bara sex av tio upplever att de kan ta upp sin psykiska hälsa. Kanske inte så förvånande. För många känns det nog lättare att berätta om ryggskott och förkylningar än att prata öppet om depression, stress och ångest. Psykisk ohälsa kan till och med upplevas som något skamfyllt. Men vad händer när vi inte pratar om det? Bland privatanställda tjänstemän är psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivning, visar en studie från Karolinska institutet. Och enligt Försäkringskassans statistik över sjukskrivning på grund av psykisk ohälsa dominerar de stressrelaterade diagnoserna.

Vi i försäkringsbranschen är väldigt duktiga på att mäta allt vi gör. Tillhör du de stora yrkesgrupper som jobbar med rådgivning, sälj eller skadereglering över telefon vet du nog precis vad jag menar. Här är det vanligt med hårt styrt arbete utan utrymme att själv påverka hur arbetsdagen ska se ut. Samtalstrycket är högt och varje arbetsmoment mäts in i minsta detalj. Att mäta behöver inte vara fel i sig. Till viss del är det helt nödvändigt. Men vi kan inte bortse från att hårt styrt arbete i kombination med hög arbetsbelastning ofta leder till stress.

Ska vi kunna upptäcka psykisk ohälsa innan den leder till sjukskrivning behöver chefen inte bara mäta, utan möta den anställda också. Se till att det finns ett samtalsklimat som gör tröskeln lite lägre att våga berätta när man inte mår bra. Det ger också chefen rimliga möjligheter att upptäcka och åtgärda problem i den psykosociala arbetsmiljön i tid.

Susanne Lindberg, 1:e vice ordförande i FTF