Hoppa till huvudinnehållet

Gör det förmånligt för unga att pensionsspara

Andelen unga som pensionssparar har nästan fördubblats sedan år 2010: var tolfte pojke och var fjortonde flicka mellan 15-19 år pensionsparar privat.

Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef Forena

Håkan Svärdman, samhällspolitisk chef Forena

Detta visar en ny undersökning som Alecta genomfört tillsammans med Ungdomsbarometern.

Det ökade sparandet förklaras med att unga i allt högre utsträckning känner att ansvaret för pensionen ligger på dem själva snarare än på staten. En bild som är svår att argumentera emot. Enligt en färsk rapport från försäkringsfacket Forena sjunker de allmänna pensionera successivt för varje årskull. Halva lönen i pension är redan ett faktum. För milleniumgenerationen kommer pensionerna landa runt 40 procent av slutlönen. Inte undra på att unga känner sig oroliga.

Pensionsmyndigheten svarar med att det viktigaste för ungas framtida pension är att ha ett jobb med tjänstepension. Det är sant, men med rådande utveckling av de allmänna pensionerna kommer privat pensionssparande vara ett välkommet tillägg på ålderns höst.

Problemet är bara att det inte längre är förmånligt för unga att pensionsspara. Sedan avdragsrätten slopades år 2016 är privat pensionssparande endast förmånligt för den som har eget företag eller en månadsinkomst över 43 200 kr. Det säger sig själv att unga sällan tillhör någon av dessa grupper.

Konsekvenserna av den slopade avdragsrätten framgår tydligt i Forenas rapport: 90 procent av alla som jobbar idag saknar möjlighet till skattegynnat pensionssparande. Som följd har andelen som sparar minskat rejält.

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll medgav i en intervju i SvD att någon form av subventionerat sparande skulle behövas för att stötta dem som sparar till pensionen. Men trots den insikten pågår inget beredningsarbete i frågan. Det tycker vi är ganska märkligt.

Att konstruera lösningar som stimulerar pensionssparande är inte raketforskning. Företag och organisationer i försäkringsbranschen har länge påtalat behovet av ökade ekonomiska incitament för att pensionsspara. Vi har också lagt fram konkreta förslag som både gynnar branschen och gör pensionssparande förmånligt för alla.  

Forena vill inte återinföra avdragsrätten på privat pensionssparande. Vårt förslag är att införa en modell med matchat sparande. Det innebär att staten matchar individens sparinsats till en viss del. Om man exempelvis har ett månadssparande på 1 000 kronor bidrar staten med ett matchningsbidrag som motsvarar 30 procent av sparbeloppet, vilket i detta fall blir 300 kronor. På ett år blir det sammanlagda beloppet 15 600 kronor, exklusive eventuell värdeökning.

Matchning har prövats i en rad andra länder där det varit en uppskattad sparmodell av både låg- och medelinkomsttagare. Troligen eftersom den är enkel att förstå och har en omedelbar belöningseffekt.

Privat pensionssparande ska aldrig vara en kompensation för ett illa fungerande allmänt pensionssystem. Men det är ett bra sätt att spara ikapp för den som av olika skäl riskerar låg pension, vilket många gör idag. Därför är det ohållbart att pensionssparande blivit en exklusivitet för höginkomsttagare.

Så i väntan på att riskdagens pensionsgrupp ska få vårt allmänna pensionssystem att börja leverera pensioner som människor kan leva på, borde en utredning av matchat sparande prioriteras av regeringen.

Håkan Svärdman
samhällspolitisk chef på fackförbundet Forena