Avgift

Din medlemsavgift beror på vilken typ av medlemskap du har. Du har också möjlighet att ansöka om reducerad avgift.

Myntstaplar

Gratis medlemskap de tre första månaderna!

Medlemskapet är gratis de tre första månaderna om du tecknar autogiro.

Självklart ingår Forenas inkomstförsäkring i ditt medlemskap, förutsatt att du är med i a-kassan.

Det här erbjudandet, eller tidigare erbjudanden om rabatterat medlemskap, kan bara utnyttjas en gång under en tvåårsperiod. Gratis medlemskap de tre första månaderna gäller enbart avgiften till förbundet. En avgift till din lokala klubb eller sektion kan förekomma och det gäller i så fall även under de första tre månaderna.

280 kronor per månad. Notera att en faktureringsavgift på 19 kronor tillkommer om du har pappersfaktura. Ansök gärna om Autogiro eller E-faktura istället.

Utöver medlemsavgiften till förbundet tar en del klubbar och sektioner inom Forena ut en lokal avgift.

Reducerad avgift

Om du har en inkomst som är lägre än 20 499 kronor i månaden har du möjlighet att ansöka om reducerad medlemsavgift, vilket du kan läsa mer om här

Avgiften kommer då att sänkas från och med nästkommande månad, den kan inte korrigeras retroaktivt. Ansökan om reducering av avgiften kan endast ske för 12 månader i taget, därefter måste en ny ansökan göras.

Inkomst och avgift per månad

  • 12000 – 20 499 kronor, avgift 180 kronor
  • 0 – 11 999 kronor, avgift 60 kronor

Som inkomst räknas lön, a-kassa, studiebidrag (ej studielån), försäkringskassa (till exempel sjuk- och föräldrapenning) och dagpenning från värnplikts- eller civilförsvarstjänstgöring.