First Hotels

First Hotels är en hotellkedja med 33 hotell centralt placerade i Skandinavien.

Som medlem i Forena har du 15% rabatt på din övernattning, frukost och wifi är inkluderat i priset. För övrigt som är inkluderat i priset, se respektive hotell.

Klicka här för att boka