Hoppa till huvudinnehållet

Förbundsfullmäktige

Vart fjärde år hålls kongress som är Forenas högsta beslutande organ. Halvtid i den fyraåriga kongressperioden genomför Forena förbundsfullmäktige.

Då samlas ombud, valda av föreningarna, för att:

  • behandla årsredovisning och revisorernas berättelser och avråda, eller avråda från, ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen
  • när det behövs genomföra fyllnadsval av förbundsstyrelseledamot, vice ordföranden, förbundets revisorer eller förbundets valberedning
  • vara ett rådgivande organ till förbundsstyrelsen i frågor som är viktiga för förbundet

Skriv en motion!

Som medlem kan du bidra till Förbundsfullmäktige genom att dels rösta fram de ombud som representerar er förening och dels skriva en motion. Att skriva en motion är ett sätt att påverka hur Forena ska arbeta och ska innehålla konkreta förslag till förändring. Det kan vara förslag inom exempelvis arbetstid, jämställdhet, mångfald eller arbetsmiljö.

En motion ska innehålla:

Rubrik - Rubriken berättar vad motionen handlar om. Den ska vara kort och slagkraftig, och den sammanfattar vad ditt förslag går ut på. Ofta kan man i rubriken förstå vad motionen syftar till. Du kan överst i motionen också skriva vem du motionerar till: förbundsfullmäktige

Bakgrund/problembeskrivning - Inled med en kort beskrivning av det som du i dag ser som ett problem eller på det du vill förändra. Försök att få med:

  • Anledningen till att motionen behöver skrivas.
  • Bakgrundsfakta som är viktiga i sammanhanget
  • Beskrivning av eventuella möjligheter och hinder.

Bedömning/lösning - Här berättar du hur du tycker att det beskrivna problemet ska lösas. Beskriv hur lösningen svarar mot det behov som finns.

Yrkande - Som avslutning på motionen skriver du dina konkreta förslag i ”att-satser”. Detta kallas för yrkanden. I yrkandet ska du tydligt berätta vad du vill.

Namn på motionären - En motion är inte giltig om det inte framgår vem som skrivit den. Skriv under din motion med datum, ditt namn och namnet på den klubb/förening du tillhör. Är ni flera som har skrivit motionen, ska alla namn finnas med. Skrivs motionen av en styrelse, behöver inte alla namn räknas upp, utan då kan ni skriva ”Styrelsen för föreningen XX”.

Välkommen att skicka din motion till förbundsfullmäktige senast 23 juli till motion(a)forena.se.