Hoppa till huvudinnehållet

Uppsatsstipendium dig som student

Som student och medlem i Forena har du som skriver uppsats möjlighet att belönas med 25 000 kronor för din uppsats.

Din uppsats ska beröra försäkringsbranschen, men kan fokusera på en stor bredd av frågor - allt ifrån EU-lagar och dess påverkan på branschen till jämställdhetsfrågor och ledarskap.

Varje år delar Forena ut stipendium på 25 000 till uppsatser eller examensarbeten på kandidat-, magister- och mastersnivå.

Ansökningen är öppen för dig som studerar eller studerat vid en akademisk utbildning vid universitet, högskola eller yrkeshögskola. Exempelvis till aktuarie, försäkringsrådgivare, ekonom, personalvetare, jurist och sjuksköterska, och har en nyfikenhet för försäkringsbranschen.

Kriterier för att kunna tilldelas Forenas uppsatsstipendium:

  • Uppsatsen ska behandla ett område som rör den svenska försäkringsbranschen, dess utveckling, utmaningar och kvalitet.
  • Uppsatsen är välskriven, väldisponerad och godkänd av universitet eller högskola.
  • Uppsatsen är inlämnad under året fram till deadline eller föregående år. 
  • Uppsatsen måste vara på kandidat-, magister-, masternivå, alternativt ett examensarbete inom YH.
  • Uppsatsens alla författare är/var studentmedlemmar i Forena när uppsatsen lämnades in.
  • Forena har rätt att använda uppsatsen i sin kommunikation.

En jury bestående av branschexperter från Forena kommer att bedöma uppsatsen utifrån relevans och kvalitet. Relevansen bedöms utifrån hur väl uppsatsen täcker in ämnesområdet samt uppsatsens användbarhet. Kvaliteten bedöms utifrån analysens och slutsatsernas klarhet kopplat till teoretiskt ramverk och metodval. Eventuell vinstskatt betalas av vinnarna. Om en vinnande uppsats är skriven av flera författare delar dessa på prissumman (25 000 kronor).

Uppsatsen ska skickas i sin helhet i PDF-format, med en separat sammanfattning av uppsatsen på en A4-sida.

Sammanfattningen ska ta upp följande:

  • Uppsatsens syfte och frågeställningar.
  • Uppsatsens teoretiska ramverk.
  • Uppsatsens resultat och slutsatser.

Sista anmälningsdag är den 31 januari och vinnarna får besked under våren, ansök via e-post.till rekrytera(a)forena.se