Hoppa till huvudinnehållet

Inflytande och påverkan

Genom att vara medlem i Forena ökar dina möjligheter att påverka din arbetssituation på flera olika sätt.

På årsmötet ges Forenas medlemmar en unik möjlighet för att träffas och diskutera föreningens verksamhet. Alla medlemmar i föreningen/klubben har rätt att komma på årsmötet och göra sin röst hörd.

Inflytande på jobbet

På många arbetsplatser i försäkringsbranschen finns ett lokalt Forena (en förening eller en klubb), som arbetar med att bevaka och påverka villkoren på arbetsplatsen. Genom ditt lokala Forena kan du som är medlem få inflytande på din arbetsplats. Du kan helt enkelt ta kontakt med någon förtroendevald och tala om vad du tycker, eller delta på medlemsmöten.

Medbestämmandelagen, MBL, har stor betydelse för de anställdas inflytande på jobbet. MBL gäller inte för enskilda medarbetare utan för den fackliga organisationen, men det lokala facket vill naturligtvis veta vad medlemmarna tycker inför en MBL-förhandling.

Inflytande i ditt fackförbund

Det lokala facket är en del av centrala Forena. Som medlem kan du också påverka vilka frågor förbundet ska driva på central nivå. Det kan du göra genom att prata med dina lokala företrädare eller kontakta kansliet. Som medlem i Forena har du också rätt att skriva motioner till Forenas kongress, som hålls vart tredje år.

Opinionsbilda och påverka

Ett förbund med många engagerade medlemmar är ett starkt förbund som kan påverka och opinionsbilda i frågor som är angelägna för medlemmarna, både på nationell nivå och internationellt. Forena samarbetar med fackliga organisationer i Sverige, men också i Europa och i resten av världen.