Hoppa till huvudinnehållet

Ansökan om tillfälligt sänkt avgift

Här kan du som medlem ansöka om tillfälligt sänkt avgift om din inkomst tillfälligt skulle minska.

Du kan få sänkt medlemsavgift om din sammanlagda bruttoinkomst under tre månader är lägre än den inkomst som vi normalt grundar din ordinarie avgift på.

Som inkomst räknas lön, a-kassa, studiebidrag (ej studielån), försäkringskassa (t.ex. sjuk- och föräldrapenning) och dagpenning från värnplikts- eller civilförsvarstjänstgöring.

Du kan bara ansöka om den tillfälligt sänkta medlemsavgiften högst 12 månader åt gången.

Observera att alla obligatoriska fält måste vara ifyllda för att du ska kunna skicka in formuläret. Datum måste vara ifyllda i formatet ÅÅÅÅ-MM-DD. Ditt medlemsnummer hittar du under Mina sidor.

Ansökan