Uppsats­­stip­endium

Som student och medlem i Forena har du som skriver uppsats möjlighet att belönas med 25 000 kronor.

Penna

Din uppsats ska beröra försäkringsbranschen, men kan fokusera på en bredd av frågor - allt ifrån EU-lagar och dess påverkan på branschen till jämställdhetsfrågor och ledarskap.

Varje år delar Forena ut stipendium på 25 000 kr till uppsatser eller examensarbeten på kandidat-, magister- och mastersnivå alternativt ett examensarbete inom yrkeshögskola.

Ansökningen är öppen för dig som studerar eller studerat vid en utbildning vid universitet, högskola eller yrkeshögskola. Exempelvis till aktuarie, försäkringsrådgivare, ekonom, personalvetare, jurist och sjuksköterska, och har en nyfikenhet på försäkringsbranschen.

Kriterier för att kunna till­delas Forenas upp­sats­stipendium

  • Uppsatsen ska behandla ett område som rör den svenska försäkringsbranschen, dess utveckling, utmaningar och kvalitet.
  • Uppsatsen är godkänd av universitet, högskola eller yrkeshögskola.
  • Uppsatsen ska vara inlämnad till lärosätet tidigast under 2023 och senast 31 januari 2024.
  • Uppsatsen måste vara på kandidat-, magister-, masternivå, alternativt ett examensarbete inom yrkeshögskola.
  • Uppsatsens alla författare är medlemmar i Forena när uppsatsen lämnas in.
  • Ingen av uppsatsförfattarna har beviljats stipendium från Forena tidigare.

An­sökan om stip­endium ska inne­hålla

  1. En motivering och förklaring på 1–2 A4-sidor där du beskriver hur uppsatsen är relevant och användbar för försäkringsbranschen. Exempelvis hur uppsatsen bidrar till branschens utveckling (genom innovation och nytänkande), kvalitet eller hanterar branschens utmaningar.
  2. Uppsatsen i sin helhet i PDF-format.

En jury bestående av branschexperter från Forena kommer framförallt att bedöma motiveringen.

Sista ansökningsdag är den 8 april 2024. Ansök via e-post till rekrytera(a)forena.se

Beslut

Alla ansökare får besked om beslut senast 31 maj 2024. Om en vinnande uppsats är skriven av flera författare delar dessa på prissumman. Beslutet går inte att överklaga.

Forena kan komma att använda uppsatsen i sin kommunikation.

Frågor?

Skicka e-post till rekrytera(a)forena.se.