Jobbar du med IT på Fora?

Arbetsuppgifterna inom IT i försäkringsbranschen är breda, alltifrån arbete med intern drift, stordator-utveckling, systemutveckling - och mycket mer!

FÖRSTA GÅNGEN DU JOBBAR PÅ ETT FÖR­SÄKRINGS­BOLAG?

Är du ny i branschen känner du kanske inte till Forena sedan tidigare. Vi är det enda förbundet som specialiserat oss på just denna del av arbetsmarknaden och majoriteten av anställda på försäkringsbolag är medlemmar i vårt förbund. Vi är det största förbundet i branschen, och det förbund där flest akademiker och chefer är medlemmar.

ÄR DU MED­LEM I RÄTT FACK­FÖR­BUND?

Ett tips genom hela arbetslivet är att vara medlem i det fackförbund som är störst på arbetsplatsen, och har du en anställning på ett försäkringsbolag är Forena det fackförbund du bör vara medlem i. Vi arbetar för att branschen ska fortsätta vara stabil och hållbar att arbeta inom, det gör vi via vårt kollektivavtal – ett av de starkaste avtalen på den svenska arbetsmarknaden. Är du medlem i ett annat fackförbund, exempelvis Unionen, men har fått anställning på Fora, är det alltså tid att byta medlemskap.

Forena Fora

Forena har en lokal klubb på Fora så vid frågor eller funderingar finns vi i styrelsen på plats för att stötta dig. Vi håller medlemsmöten och skickar ut medlemsutskick för att du som medlem ska kunna vara med att påverka och vara uppdaterad på vad vi i den lokala styrelsen arbetar med.