Medlems­för­säkringar

Förmånliga försäkringar hos Skandia för dig som medlem.

Som medlem i Forena kan du teckna förmånliga gruppförsäkringar i Skandia. Det ger dig och din familj möjlighet till en ekonomisk trygghet vid olycksfall, sjukdom och dödsfall – till ett lågt pris. Du kan också få tillgång till hälsoinsatser som gör skillnad.

Skandias medlems­försäkringar

Ger familjen en ekonomisk trygghet om något skulle hända dig. Engångsbeloppet kan till exempel göra att familjen har råd att bo kvar i huset eller bostadsrätten.

Med vår Sjukförsäkring kan du känna dig tryggare om du skulle bli sjukskriven. Sjukförsäkring kan ge dig upp till 90% av din lön om du blir sjuk. Hälsoförsäkringen kan ge stöd i form av hälsoförebyggande åtgärder innan du blir sjukskriven på grund av stress eller psykisk ohälsa. Det spelar ingen roll om problemen beror på jobbet eller är privata. 

Du kan få extra kapital om du får långvarig nedsatt arbetsförmåga. Det ingår även en Diagnosförsäkring som kan ge ersättning om du drabbas av vissa sjukdomar som cancer, stroke eller hjärtinfarkt.

Med en olycksfallsförsäkring får du en ekonomisk grundtrygghet utan att betala självrisk. Försäkringen täcker bland annat kostnader för vård, tandskador och resor och i många fall möjlighet till ersättning för bestående funktionsnedsättningar. Försäkringen gäller dygnet runt och har inga begränsningar för riskfyllda aktiviteter.

Sjuk och olycksfallsförsäkring gäller med samma omfattning som olycksfallsförsäkring. Skillnaden är att du kan få ersättning för medicinsk invaliditet samt ärrersättning om du drabbas av en sjukdom.

I Sverige har alla barn rätt till sjukvård och omsorg. Men om barnet blir helt eller delvis invalidiserat eller inte kan arbeta som vuxen, så räcker sällan det allmänna skyddet. Vår barnförsäkring kan kompensera för framtida inkomstförluster och kostnader. En barnförsäkring ger dessutom både barnet och familjen ett extra skydd vid en sjukdom eller olycksfall.

En kostnadsfri tjänst via telefon för dig som har Forenas gruppförsäkring. Det kan till exempel handla om utmattning, sorg, pengar, juridik, svårigheter med livpusslet eller relationer som inte funkar, och som påverkar din hälsa negativt.

LÄNKAR TILL SKAN­DIA

  • Omfattas du redan av vår gruppförsäkring i Skandia, logga in här för att se dina försäkringar, göra skadeanmälan eller ändra ditt försäkringsskydd.
  • Ansökan och information hittar du här.
  • Kontaktuppgifter till Skandia hittar du här.

Forenas personuppgiftspolicy gäller inte när du klickar på länkarna ovan eftersom du kommer till en extern webbplats.